Model privacy verklaring

12.50 excl. btw

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De AVG geeft de consumenten bepaalde rechten, zoals het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. De burger mag zijn gegevens te allen tijde inzien en mag ook verzoeken tot onder andere correctie van zijn gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Onder de AVG mag een burger ook vragen om verwijdering van persoonsgegevens en om overdracht van persoonsgegevens.

Ondernemingen die persoonsgegevens bewerken en beschikbaar stellen, zoals financiële dienstverleners, moeten de consument hier daarom actief over informeren, nog voordat de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit staat in artikel 13 van de AVG.

Een veelgebruikt middel om dat te doen is door een zgn. privacyverklaring of privacy statement op de website van de onderneming te plaatsen. Een dergelijke verklaring geeft in het kort weer:

  • Met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden vastgelegd
  • Wat er met de vastgelegde persoonsgegevens gebeurt
  • Welke rechten een consument kan uitoefenen.

Ook wordt in een dergelijke verklaring vaak aangegeven of de website gebruik maakt van cookies, en – zo ja – wat voor cookies.

Bureau DFO heeft een model voor een privacy verklaring opgesteld zoals die door een gemiddelde financiële dienstverlener kan worden gebruikt.

X