Model dienstenwijzer incl. privacy paragraaf

24.50 excl. btw

Ieder financiële dienstverlener moet aan een nieuwe klant zgn. precontractuele informatie verschaffen waarin de klant kan lezen wie de dienstverlener is, waar deze geregistreerd staat, wat zijn relatie is met aanbieders, etc. Bureau DFO levert een modeldocument waarin de onderwerpen die verplicht aan bod moeten komen, voor u worden beschreven.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van iedere organisatie verwacht dat zij betrokkenen tijdig (d.w.z. in de precontractuele fase!) informeert over de wijze waarop de organisatie persoonsgegevens verwerkt.

Bureau DFO heeft haar bestaande model voor een Dienstenwijzer uitgebreid met een privacy paragraaf. Met dit document slaat u nu dus twee vliegen in één klap. U voldoet aan de eis dat u een prospect voorziet van de algemene bedrijfsinformatie die u op grond van de Wft moet verstrekken en u voldoet tevens aan de informatieplicht uit de privacy wetgeving.

X