Masterclass Hoe lees je het testament van je klant?

Als financieel adviseur ben je de vertrouwenspersoon van jouw relaties. Je weet misschien wel (bijna) alles van hen! Maar weet je ook waar zij willen dat hun nalatenschap terechtkomt? En als je hun wensen hieromtrent kent, houd je hiermee dan ook rekening bij de adviezen die je geeft over bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, een lijfrentevoorziening of het vormen van vermogen in box 3?

Om inzicht te kunnen geven aan je relatie over hoe diens nalatenschap vererft, is het noodzakelijk vast te stellen of het wettelijk erfrecht geldt of dat er een testament is opgesteld. De manier waarop een cliënt dit heeft vormgegeven kan de afwikkeling van sommige financiële producten die je adviseert negatief beïnvloeden. Past bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening beter bij de relatie?

Beide vormen kennen een geheel andere afwikkeling bij overlijden van de verzekeringnemer/rekeninghouder. Zijn de gevolgen hiervan voor de cliënt akkoord?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap maakt het veel verschil of een nabestaande wordt benoemd als erfgenaam of legataris. Is cliënt hiervan op de hoogte? Niet álle notarissen lichten hun cliënten voldoende in hierover.

Regelmatig nemen relaties in hun testament goede doelen op. Bijvoorbeeld de opbrengst van de verkoop van de eigen woning. Als er in het testament sprake is van een legaat, wordt in dat geval een bedrag uitgekeerd, maar als het goede doel als mede-erfgenaam is opgenomen in het testament levert dat behoorlijk wat gedoe op voor de overige erfgen(a)am(en)!

Het is daarom van groot belang dat je hiervan op de hoogte bent om een goede analyse te kunnen geven bij overlijden van jouw relatie en te toetsen of dit is wat de relatie wenst.

In deze masterclass staan wij hierbij op een heel praktische wijze stil. Aan de hand van voorbeelden, inclusief het lezen van tekstdelen uit testamenten, gecombineerd met uitleg van de onderliggende theoretische kennis inspireren wij je om ook dit stukje van uw toegevoegde waarde voor uw cliënten te kunnen invullen.

Onderdelen opleiding
Onderwerpen die in elk geval aan bod komen zijn:

1.     Lijfrentevoorziening
2.     Overlijdensrisicoverzekering
3.     Stiefkinderen
4.     Wie zijn de erfgenamen van de cliënt?
5.     Uitsluitingsclausule ja of neen?
6.     Oudedagsverplichting (odv) dga
7.     Belang executeur
8.     Legataris of erfgenaam?
9.     Beperking inbreng van schenking(en) in de nalatenschap
10.  Digitale kluizen
11.  Goede doelen

Extra’s
Presentatie

Doelgroep
De financieel (verzekerings)adviseur/hypotheekadviseur, die

Een langdurige relatie met cliënten heeft/wenst

Minimaal kennis en praktijkervaring heeft op het niveau van Wft Vermogen, Wft Hypothecair Krediet

Zichzelf ziet als spin in het web van financieel advies voor cliënten

Die begrijpt dat hij/zijn ‘geen jurist/notaris’ is en die wél graag als ‘voorportaal’ voor de estate planner/notaris fungeert voor cliënten en de (concept)aktes leest

Denkt in kansen om zijn/haar toegevoegde waarde voor cliënten te vergroten

Docent

Monique Londema
“Jouw relaties weten vaak niet hoe het geregeld is bij hun overlijden. Hoe legt je hen dat goed uit? Financieel advies en overlijden… ze gaan hand in hand…”

 

 

 

Bezoek hier ons opleidingsportaal

 

X