Workshop koopstimulerende maatregelen

Dit product is momenteel niet op voorraad.

SKU koopstimulerende maatregelen Categorieën: , , Tag

Bent u al op de hoogte van de verschillende Koopstimulerende maatregelen?

De Geschillencommissie van het Kifid heeft in een uitspraak op 19 oktober 2017 (nr. 2017-686) geoordeeld dat in beginsel van een adviseur mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de verschillende koopstimulerende maatregelen, zoals een subsidie.

Voorts mag van een adviseur worden verwacht dat hij, indien een consument mogelijk voor een koopstimulerende maatregel in aanmerking komt, deze maatregel kenbaar maakt, althans wijst op de mogelijke aanwezigheid daarvan.

Rob Timmermans geeft op overzichtelijke wijze inzicht in de specifieke eigenschappen van diverse maatregelen en de mogelijkheden van deze regelingen in de adviespraktijk van de financieel adviseur.

Tijdens de workshop koopstimulerende maatregelen, worden onder andere de volgende regelingen besproken:
  • Diverse koopkortingsregelingen (zoals Koopgarant, Koopcomfort en Koopstart)
  • Duokoop
  • Koopsubsidieregelingen door gemeenten en provincies
  • Subsidieregelingen bij monumenten (zoals Het Prins Bernhard Cultuurfonds)
  • SVn leningen (Blijvers-, Starters-, Duurzaamheids-, Maatwerk- en Stimuleringslening)
  • Fonds Duurzaam Funderingsherstel
  • Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (MVE)
  • Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)
  • Erfpachtconstructies

Docent

Rob Timmermans MFP

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Wellicht dat de bijeenkomst bij voldoende interesse nogmaals aangeboden zal worden. Heeft u interesse in deze bijeenkomst, dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (SBresser@dfobv.nl) (Coördinator opleidingen Bureau DFO). U wordt dan op de hoogte gehouden van een eventuele nieuwe datum.

X