Kerncijfers 2020: business

35.00 excl. btw

Voor iedere ondernemer die een beeld wil hebben hoe zijn/haar onderneming presteert ten opzichte van de branchegemiddelden, is het belangrijk om over benchmark gegevens te beschikken.

Algemene benchmarks voor de financiële dienstverlening zijn enkele jaren niet beschikbaar geweest. Bureau DFO weet dat veel ondernemers dat als een gemis beschouwen. Voor hen hebben we goed nieuws: Bureau DFO heeft met Adfiz de handen ineengeslagen teneinde deze broodnodige managementinformatie weer beschikbaar te krijgen. Een en ander heeft geresulteerd in een hernieuwde opzet van het bekende Kerncijfers-onderzoek van Bureau DFO. Onderzoek en rapportage zullen voortaan in drie, los van elkaar te bestellen, delen worden gepubliceerd (Business, Personeel en Kosten).

Het eerste deelrapport gaat over de Business. In  dit deel worden de volgende aspecten belicht:

 • In welke takken van sport zijn de respondenten actief
 • Hoe zijn hun portefeuilles opgebouwd
 • Welke omzetten zijn behaald binnen de diverse takken van sport
 • Hoe zijn de rendementen
 • Welke beloningsvormen worden gehanteerd
 • Met welke partijen wordt er samengewerkt.

Al deze gegevens worden geanalyseerd voor de volgende kantoorprofielen:

 • Kantoren met één werkzame persoon (de echte eenpitters),
 • Kantoren met twee tot en met vijf werkzame personen,
 • Kantoren van zes tot en met tien werkzame personen,
 • Kantoren met elf of meer werkzame personen.

>>Bekijk hier de inhoudsopgave

Als extra feature heeft Bureau DFO, waar mogelijk, de verkregen data vergeleken met de eigen Kerncijfers-gegevens van 10 jaar geleden. Dat levert interessante inzichten op in de ontwikkeling van de markt over een langere periode!

Als extra dienst biedt Bureau DFO het volgende aan: mocht u benieuwd zijn naar hoe uw onderneming presteert ten opzichte van vergelijkbare kantoren, dan is Bureau DFO bereid om, op basis van uw gegevens een cijfermatige vergelijking te maken van uw resultaten, met die van het voor u relevante benchmark profiel.

Laat uw gegevens achter via de mail en wij nemen hierover contact met u op. avanekeren@dfobv.nl

U kunt Kerncijfers Business ook samen met het onderdeel Personeel bestellen. 
U betaalt dan slechts €49,50,- excl. btw.

In het onderdeel Personeel worden de volgende aspecten belicht:

 • Denken collega’s aan uitbreiding personeel of stabilisatie?
 • Hoe is de samenstelling over de verschillende functies;
 • Wat is de verwachting ten aanzien van verschuiving van administratief naar adviserende functies;
 • In welke mate vinden voorbereidingen voor overdracht van de onderneming plaats;
 • Worden overnamekandidaten binnen het kantoor gezocht of extern
 • Belangrijk: Zijn er vacatures en op welke gebieden dan?
 • In welke mate zijn medewerkers actief op het gebied van bovenwettelijke opleidingen;
 • Actueel: In welke mate werken medewerkers in deze coronatijd thuis en zo ja welke secundaire arbeidsvoorwaarden worden geboden?

Bestel hier Kerncijfers Personeel en Business.

X