Kerncijfers 2020: business Scildon

25.00 excl. btw

Speciale korting via Scildon:
i.p.v. 35 euro bedraagt uw investering 25 euro exclusief btw en verzendkosten.

Voor iedere ondernemer die een beeld wil hebben hoe zijn/haar onderneming presteert ten opzichte van de branchegemiddelden, is het belangrijk om over benchmark gegevens te beschikken.

Algemene benchmarks voor de financiële dienstverlening zijn enkele jaren niet beschikbaar geweest. Bureau DFO weet dat veel ondernemers dat als een gemis beschouwen. Voor hen hebben we goed nieuws: Bureau DFO heeft met Adfiz de handen ineengeslagen teneinde deze broodnodige managementinformatie weer beschikbaar te krijgen. Een en ander heeft geresulteerd in een hernieuwde opzet van het bekende Kerncijfers-onderzoek van Bureau DFO. Onderzoek en rapportage zullen voortaan in drie, los van elkaar te bestellen, delen worden gepubliceerd (Business, Personeel en Kosten).

Het eerste deelrapport van Kerncijfers 2020 is zojuist van de band gerold en gaat over de Business. In  dit deel worden de volgende aspecten belicht:

  • In welke takken van sport zijn de respondenten actief
  • Hoe zijn hun portefeuilles opgebouwd
  • Welke omzetten zijn behaald binnen de diverse takken van sport
  • Hoe zijn de rendementen
  • Welke beloningsvormen worden gehanteerd
  • Met welke partijen wordt er samengewerkt.

Al deze gegevens worden geanalyseerd voor de volgende kantoorprofielen:

  • Kantoren met één werkzame persoon (de echte eenpitters),
  • Kantoren met twee tot en met vijf werkzame personen,
  • Kantoren van zes tot en met tien werkzame personen,
  • Kantoren met elf of meer werkzame personen.

>>Bekijk hier de inhoudsopgave

Als extra feature heeft Bureau DFO, waar mogelijk, de verkregen data vergeleken met de eigen Kerncijfers-gegevens van 10 jaar geleden. Dat levert interessante inzichten op in de ontwikkeling van de markt over een langere periode!

Als extra dienst biedt Bureau DFO het volgende aan: mocht u benieuwd zijn naar hoe uw onderneming presteert ten opzichte van vergelijkbare kantoren, dan is Bureau DFO bereid om, op basis van uw gegevens een cijfermatige vergelijking te maken van uw resultaten, met die van het voor u relevante benchmark profiel.

X