Kennismaking Zakelijk Financieren

Maak eens kennis met Zakelijk Financieren

De rol van de traditionele banken in de markt voor zakelijke kredietverlening is de laatste 15 jaar sterk gewijzigd. De banken staan steeds meer op afstand en vervullen vooral de rol van het operationeel faciliteren van zakelijke kredietverlening. Deze verandering ontwikkelt zich nog steeds verder, waardoor er ruimte is ontstaan voor financieel advieskantoren in de markt voor bemiddeling en advisering ten aanzien van zakelijke kredietbehoefte.

Door actief te worden als intermediair binnen de zakelijke kredietverlening wordt het zakelijk netwerk vanuit de verzekerings- en hypotheekmarkt beter benut. Met de verbreding van het dienstenpakket ontstaat er een nieuw kanaal om zakelijke relaties aan te trekken en wordt het bestaande relatiebestand beter beschermd.

Zakelijke kredietverlening kan in verschillende stappen worden opgesplitst. Als een kantoor zich richt op de rol als bemiddelaar, is vooral kennis noodzakelijk voor het verkrijgen van de juiste documenten die bij een financier moeten worden aangeleverd. De documentatie valt uiteen in juridische, investerings- en financiële documenten.

Bij uitbreiding van de rol naar advieskantoor is er vooral kennis nodig op gebied van financiële analyse. Heeft jouw klant een kwalitatief voldoende financiële positie en voldoet zij aan de rendementsnormen van een financier. Het is van belang voor jouw kantoor en jouw klant dat vooraan in het zakelijk adviesproces de haalbaarheid van de financieringsvraag kan worden ingeschat.

 1. Kennis van fiatteringscriteria gehanteerd door banken en financieringsmaatschappijen;
 2. Balansanalyse op basis van solvabiliteit en liquiditeit;
 3. Rendementsanalyse op basis van resultatenrekening;
 4. Kasstroom analyse en terugbetaalcapaciteit;
 5. Inventariseren van investerings- en financieringsbehoefte;
 6. Structureren financieringsopzet op basis van de investering en de financiële analyse;
 7. Bedrijfsanalyse, marktpositie onderneming en kwaliteit ondernemer. KPD’s en KPI’s.

Wettelijke kaders:
Vanuit de Wft zijn er geen eisen voor de zakelijk kredietadviseur, de normale civielrechtelijke eisen gelden wel. Dit betekent dat een kredietadviseur altijd redelijk dient te handelen en redelijk bekwaam moet zijn. De financieringsaanvraag die je opstelt voor de zakelijke klant zal worden aangeleverd bij de intermediairsdesk van een financieringsmaatschappij (banken e.a.).

Deze financiers zullen het voorstel eveneens toetsen op redelijkheid en bekwaamheid, met andere woorden, is het een passend financieringsvoorstel, passend bij de investering, de strategie en de financiële ontwikkeling van de onderneming. De afweging die bij elke stap wordt gemaakt betreft de kredietafweging. Gedurende de oriëntatiedag brengen we de verschillende stappen die we maken bij de kredietafweging in beeld.

Andere thema’s

 • Herkennen van een zakelijke kredietbehoefte bij een relatie;
 • Houding van financiers ten aanzien van de verschillende sectoren;
 • De noodzaak van juridische transparantie is het huidige speelveld;
 • Structureren van een passende financiering;
 • Het beoordelen van zaken als looptijden, aflossingsdruk en diverse rentetypen;
 • Welke financier staat opgesteld voor een specifieke investering of een specifiek risico;
 • Het gebruik van zekerheden als hypotheek of verpanding en als aanvulling de inzet van staatsgarantie voor het MKB.

In samenwerking met Jan Buis organiseren wij op donderdag 2 juni een speciale training om kennis te maken met alle facetten van Zakelijk Financieren. Benieuwd naar de exacte inhoud van de lesdag?  klik hier.

X