SKU 100050 Categorieën: ,

Inventarisatieformulieren Algemeen en Hypotheken particuliere relatie

75.00 excl. btw

Bureau DFO heeft een inventarisatieformulier ontwikkeld dat u kunt gebruiken om op correcte wijze de wensen en behoeften van consumenten op het gebied van hypothecair krediet te inventariseren en vast te leggen.

Twee formulieren
Voor inventarisatie heeft Bureau DFO twee formulieren ontwikkeld:

 1. DFO Algemeen inventarisatieformulier
  Via het DFO algemeen inventarisatieformulier wordt alle relevante informatie over de klant verzameld die vervolgens voor meerdere producten en diensten gebruikt kan worden.
 2. DFO Inventarisatieformulier Hypothecair krediet
  Het DFO Inventarisatieformulier Hypothecair krediet bevat vervolgens uitsluitend vragen die in het kader van het opstellen van een advies over hypothecair krediet van belang zijn.

Gecombineerd leveren beide formulieren de informatie op die een adviseur moet hebben om een advies op het gebied van hypothecair krediet op te stellen en te onderbouwen.

Open vragen
De formulieren zijn nadrukkelijk werkdocumenten van de adviseur. Alle vragen zijn zodanig gesteld dat de adviseur gestimuleerd wordt inhoudelijk met de klant over het onderwerp in gesprek te gaan. Hierdoor wordt voorkomen dat vragen met een simpel “ja” of “nee” worden beantwoord zonder dat daarmee echt duidelijk is wat de wens van de klant is.

Vragen volgen wettelijk adviestraject
De vragen in het DFO Inventarisatiefomulier Hypothecair krediet volgen de eisen van het wettelijk adviestraject zoals omschreven in artikel 4:23 Wft maar ook de leidraden die de AFM met betrekking tot hypothecair krediet heeft uitgegeven. Door het gebruik van deze formulieren wordt gestimuleerd dat de adviseur tijdens zijn inventarisatie aan alle belangrijke punten aandacht schenkt maar ook dat de inventarisatie correct wordt vastgelegd.

Nadenken over gevolgen voor advies
In het inventarisatieformulier is per vraag ruimte voor de adviseur om na het invullen van het antwoord direct aan te geven in welke mate dit antwoord later bij het opstellen van het advies extra aandacht moet krijgen. Deze opmerkingen maken het later voor de feitelijk leidinggevende ook makkelijker om het opgestelde advies te toetsen aan de informatie die uit de inventarisatie is verkregen.

Word document
Het formulier is in Word opgesteld. Dit maakt het mogelijk voor de financieel dienstverlener om het formulier zowel inhoudelijk als qua vormgeving aan de eigen wensen en of huisstijl aan te passen.

Formulier in zipbestand
Na bestelling ontvangt u een zipbestand met daarin:

 • DFO Algemeen inventarisatieformulier
 • DFO Inventarisatieformulier Hypothecair krediet

Daarnaast treft u in het zipbestand aan:

 • AFM-rapport “Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken”
 • 7 AFM leidraden hypothecair advies 2010
 • De voor hypotheekadvisering relevante DFO Wft nieuwsbrieven 2010:
  • 412 – Hypotheek en betalingsbeschermers
  • 411 – Hypotheek en borgstelling
  • 404 – Hypotheek en toekomstige borgstelling
  • 390 – Hypotheek en tipgeld/leadvergoeding
  • 377 – Hypotheek en oversluiten hypotheken waar al sprake is van overschrijding woonlasten
X