SKU 100126 Categorieën: ,

Inventarisatieformulier AOV

49.50 excl. btw

AOV is impactvol product
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is volgens de Wft-normen een impactvol product. Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan het adviestraject. De eisen liggen onder andere op het vlak van het uitvragen van de juiste informatie van de klant:
  • Wat is de kennis en de ervaring die de klant heeft met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
  • Wat is het doel dat de klant met een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil bereiken
  • Hoe is de financiële situatie van de klant?
  • Welke risico’s wil de klant zelf dragen in het kader van het behalen van zijn doelstelling?
Open vragen
In het Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gebruik gemaakt van open vragen, die de adviseur stimuleren om inhoudelijk over het onderwerp in gesprek te gaan met de klant. Hierdoor wordt voorkomen dat vragen met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord, zonder dat duidelijk is wat de klant hiermee beoogt aan te geven. Samen met het DFO Algemeen Inventarisatieformulier particuliere relatie wordt de informatie uitgevraagd die u voor de advisering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft.
Word document
Het formulier is in Word opgesteld, en wordt zonder documentbeveiliging uitgeleverd. Dat betekent dat het u vrij staat om het formulier inhoudelijk aan uw wensen aan te passen. U bent ook niet verplicht om alle vragen te stellen. Wanneer u van mening bent dat een vraag in een bepaalde situatie niet relevant is, dan kunt u de vraag natuurlijk overslaan. Het uitgangspunt is om een complete lijst met vragen aan te bieden, waardoor de kans dat een onderwerp vergeten wordt, minimaal is.
X