SKU 100186 Categorieën: ,

Inrichting klantdossier AOV

29.50 excl. btw

Een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een impactvol product. Allereerst is een AOV in principe een langlopend contract. Daarnaast kan een niet passende AOV grote financiële consequenties hebben, wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt wordt. Tot slot bevat een AOV een groot aantal keuzeopties, waarbij u als adviseur geacht wordt een onderbouwd advies te geven op alle keuzeonderdelen.

Sinds 2013 wijst de AFM de adviseur op diens vrijheid om – afhankelijk van de positie of dienstverleningsvraag van de klant – zelf te bepalen in hoeverre bepaalde aspecten relevant zijn bij het invullen van de betreffende dienstverleningsvraag. De AFM publiceerde daartoe het visiedocument ‘Dienstverlening op Maat’. Daarbij wordt echter wel weer van de adviseur verwacht dat hij zijn oordeel over de relevantie van bepaalde aspecten motiveert, en dat deze motivatie in het dossier te vinden is.

Dit betekent al met al dat een zorgvuldige opbouw van het dossier van groot belang is. Die zorgvuldige opbouw is niet alleen van belang vanuit het toezicht, maar kan ook van groot nut zijn in de civielrechtelijke sfeer. Daarom is het goed om te bekijken welke documenten in een AOV-adviesdossier aanwezig moet zijn en welke documenten aanwezig kunnen zijn.

Het overzicht dat u ontvangt is geen opsomming van documenten die u kost wat kost in uw dossier moet hebben. Het is veeleer een beschouwing van de documenten die relevant kunnen zijn voor de bepaling van de AOV-dienstverleningsvraag van de klant en voor (de onderbouwing van) uw AOV-advies. Het is dus aan u zelf om te bepalen of het zinnig is om de genoemde documenten in uw dossier op te nemen.

Tot slot kunt u via de bijgevoegde checklist controleren of het dossier ‘compleet’ is.

X