Informatiebijeenkomst Zakelijk krediet

165.00

Zakelijk krediet: Belangrijk nieuw adviesgebied voor financieel adviseur

Financieel advieskantoren doen er verstandig aan zich tijdig te beraden op de vraag of zij, en zo ja op welke wijze, zij hun dienstverlening willen uitbreiden met advisering en bemiddeling op het gebied van zakelijk krediet. Om u te helpen om hierover tot een goede afweging te komen organiseert Bureau DFO een informatiebijeenkomst: Zakelijk krediet en de positie van de financieel adviseur.

Zakelijk krediet 

Bij zakelijk krediet gaat het om de financieringsbehoefte van ondernemers in het kader van onder meer aankoop bedrijfspand, werkmaterieel, voorraden en acquisities.

Eisen Wft

Daar waar voor consumententransacties vaak stringente voorwaarden in het kader van de Wft en daaraan verbonden wet- en regelgeving gelden, speelt dit niet of in veel mindere mate voor de activiteiten op het gebied van zakelijk krediet.

Via onafhankelijk adviseurs meer concurrentie

In de afgelopen periode is waarneembaar dat meer onafhankelijke adviseurs actief worden in het adviseren en bemiddelen in zakelijk krediet. Deze activiteiten leiden tot meer concurrentie tussen financiële instellingen waarbij er ook meer ruimte ontstaat voor aangepaste offertes voor wat betreft kredietvoorwaarden.

Vier sprekers informeren u 

Van Bureau DFO: Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, zal kort ingaan op de eisen die de Wft stelt aan advies en bemiddeling in zakelijk krediet en de uitkomsten presenteren van een onderzoek onder financieel dienstverleners over hun activiteiten op het gebied van zakelijk krediet.

Van ING: dhr. Frank Warmerdam, gaat in op de samenwerking met het intermediair waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen kredieten tot
€ 250.000, tussen € 250.000 en € 5 miljoen en kredieten boven € 5 miljoen. Ingegaan wordt op het onderscheid in branches, doorlooptijden en vergoedingsregelingen.

Van Topicus: dhr. Jamie Burink, zal software demonstreren die financieel adviseurs bij het analyseren van de markt van zakelijk krediet kunnen gebruiken om een goed beeld van de actuele condities te krijgen alsmede om het proces van de concrete aanvraag te bespoedigen.

Van IBD Nederland: mw. Irina Grooten, is verbonden aan de eerste gespecialiseerde serviceprovider voor zakelijk krediet voor met name de financiering van zakelijk onroerend goed. Vooral voor financieel advieskantoren die slechts incidenteel met dit type financieringen te maken krijgen, kan een samenwerking met een gespecialiseerde service provider zinvol zijn.

Datum
Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Agaat van Ekeren.

Locatie
Bureau DFO | De Wel 14 – 16 | Hoevelaken

X