Informatiedocument Nieuwe Europese Hypotheekrichtlijn 2015

De Mortgage Credit Directive moet uiterlijk 21 maart 2016 in de Nederlandse wetgeving zijn verwerkt. Dit zal leiden tot aanpassingen in onder meer het Burgerlijk Wetboek, Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële dienstverlening.

Veel wijzigingen zijn al ingevoerd
Veel bepalingen uit deze richtlijn zijn in de afgelopen jaren al ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. Denk dan bijvoorbeeld aan eisen op het gebied van kredietreclame, vakbekwaamheidseisen, variabele beloning, Dienstverleningsdocument, etc. Maar de richtlijn bevat ook bepalingen die voor de Nederlandse markt nieuw zijn. Een van de belangrijkste wijzigingen hierbij is de invoering van het Gestandaardiseerd Europees Informatieformulier.

Complexe wetgeving terugbrengen tot de adviespraktijk
De Europese hypotheekrichtlijn is complex. Juist door de informatie in tijd te spreiden ondersteunen wij u bij de implementatie van de nieuwe regels. Onderwerpen die in de nieuwe bepalingen staan gaan onder andere over:

  • Gestandaardiseerd Europees Informatieformulier
  • Vakbekwaamheidseisen
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Verbod koppelverkoop en definitie gebundelde verkoop
  • Bescherming klant bij vervroegde aflossing/gedwongen verkoop
  • Gebruik term onafhankelijkheid

In de informatieset ‘Europese Hypotheekrichtlijn 2015’ ontvangt u 10 nieuwsbrieven met praktische informatie over deze nieuwe regelgeving. De informatieset ondersteunt u bij de praktische implementatie van de diverse bepalingen.

35.00 excl. btw

X