Informatiebijeenkomst Nationaal regime MiFID met handige tools

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland.

De brief, die de AFM aan circa 5.000 ondernemingen heeft gezonden over de eisen die de AFM stelt aan kantoren die hun registratie in het kader van het Nationaal Regime MiFID willen houden, blijft in de praktijk veel vragen oproepen. In de kern informeerde de AFM via deze brief de markt dat er veel nieuwe en verzwaarde eisen gaan gelden voor het Nationaal Regime. Dit is de reden dat Bureau DFO een informatiebijeenkomst houdt.

Naast uitleg over de achtergrond van het Nationaal Regime en een toelichting op de inhoud van de brief die de AFM heeft gezonden, zal tijdens de bijeenkomst vooral worden ingegaan op welke wijze kantoren die hun vrijstelling willen behouden kunnen voldoen aan de (nieuwe) eisen die de AFM aan de inrichting van het kantoor stelt.

Informatiebijeenkomst Nationaal regime MiFID

Deelnemers aan de bijeenkomsten ontvangen concrete modellen en tools die hen hierbij gaan helpen. Ook zal er gelegenheid bestaan tot het stellen van vragen.

Voor de goede orde:

  • Voor financieel advieskantoren die levensverzekeringen adviseren, waarbij het opbouwdeel van de premie belegd wordt in aandelen (de zogenaamde beleggingsverzekeringen), kunnen dit doen met de Wft-vergunning Vermogen. Voor deze kantoren is continuering van de registratie Nationaal Regime dus niet vereist.
  • Ook voor het doorverwijzen naar vermogensbeheerders is een registratie Nationaal Regime niet vereist.
  • Voor het adviseren van beleggingsrekeningen is handhaving van de registratie Nationaal Regime wél van belang.

Wenst u de registratie te handhaven dan zullen de nodige procedures op het kantoor moeten worden aangepast en aangescherpt. De modellen en toelichting die u tijdens deze bijeenkomsten ontvangt zullen u hierbij goed van dienst zijn.

Kosten vergunning Nationaal Regime
In de regel zal de registratie Nationaal Regime worden meegenomen bij een aanvraag van een nieuwe Wft-vergunning (het gaat daarbij om het vergunningonderdeel ‘adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen’). Wanneer de Nationaal Regime registratie op een later moment dan de tijdens de vergunningaanvraag wordt aangevraagd, worden de reguliere kosten voor uitbreiding van een bestaande vergunning in rekening gebracht (€ 300,-).

Docent

Ruud van Bommel verleent als consultant dienstenRuud van Bommel op het gebied van Wft en bedrijfsvoering.

Door zijn praktijkervaring en kennis van de markt, opgedaan bij assurantiekantoren en brancheorganisaties, is Ruud uitstekend in staat om zich te verplaatsen in de positie van opdrachtgevers.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?
Stuur een e-mail naar Astrid van den Ham en Agaat van Ekeren!

X