Hulp bij invullen AFM Marktmonitor 2020: Telefonisch consult

Alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten met een zelfstandige AFM-vergunning krijgen binnenkort van de AFM de uitnodiging om de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars in te vullen. In de vragenlijst stelt de AFM vragen over hoe u als financieel dienstverlener opereert. Op welke terreinen bent u actief? Welke typen klanten bedient u? Welke bedieningsconcepten gebruikt u daarvoor?

In 2019 is de Marktmonitor niet verschenen, en is feitelijk alleen de heffingsmaatstaf voor de kosten voor het doorlopend toezicht uitgevraagd.

Wij helpen u graag met het invullen van de Marktmonitor middels een telefonisch consult.

In een persoonlijk telefoongesprek worden de belangrijkste onderwerpen van de Marktmonitor kort besproken en worden uw specifieke vragen of onduidelijkheden die wellicht bij u bestaan, doorgenomen.

Bel of mail Agaat van Ekeren: 033 – 254 20 19, avanekeren@dfobv.nl

De kosten voor een telefonisch consult bedragen €125,- vrijgesteld van btw.

U krijgt de hand-out van de presentatie, zoals die wij eerder hebben gegeven, natuurlijk nagezonden, evenals aanvullende materialen die kunnen dienen als vraagbaak of naslagwerk. Vanzelfsprekend is het ook na het telefoongesprek nog mogelijk om eventuele vragen, die nog opkomen, per mail te stellen. U zult daar dan per mail een terugkoppeling op ontvangen.

Marktmonitor 2020

Dit jaar kunt u weer een uitnodiging verwachten voor het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst wordt dit jaar aangevuld met specifieke vragen over de wijze waarop uw kantoor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleeft.

Met name kantoren die nog nooit een Marktmonitor hebben ingevuld (bijvoorbeeld omdat u medio 2018 of later bent gestart met uw onderneming) hebben nog geen ervaring met de interpretatie van de Marktmonitor-vragen en kunnen de reikwijdte van te geven antwoorden vaak nog niet goed overzien.

Daarnaast blijkt de implementatie van de (in 2018 gewijzigde) Wwft nog bij veel kantoren voor hoofdbrekens te zorgen.

Daarom biedt Bureau DFO  u de helpende hand om de vragen op de juiste manier te interpreteren en te beantwoorden. Waar relevant of nodig geven wij ook achtergrondinformatie.

Data

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland. Wilt u een telefonisch consult? Bel of mailt u dan Agaat van Ekeren: 033 – 254 20 19, avanekeren@dfobv.nl

X