Hulp bij invullen AFM Marktmonitor 2021: bijeenkomst ONLINE

75.00

75.00
75.00
75.00

Let op: de verplichtte marktmonitor komt dit jaar midden februari

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. Dat is verplicht. Dit jaar kunnen financieel adviseurs in februari de uitnodiging hiervoor verwachten. De vragenlijst bevat, net als de afgelopen twee jaar, ook dit jaar weer veel vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast wordt de Marktmonitor ook gebruikt om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht vast te stellen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u ondersteuning wenst
Bureau DFO merkt dat veel kantoren nog niet goed in beeld hebben wat de in 2018 gewijzigde Wwft betekent voor de interne bedrijfsvoering van het kantoor. Dat kan problemen opleveren om de in de Marktmonitor gestelde vragen goed te interpreteren en naar eer en geweten te beantwoorden.

Bureau DFO helpt zoals ieder jaar weer kantoren met het duiden van de vraagstelling in de Marktmonitor en geeft achtergrondinformatie die van pas komt bij het beantwoorden van de vragen. Tijdens een webinar van ongeveer 1.5 uur nemen wij de vragen met u door. U krijgt toelichting op relevante begrippen en wettelijke verplichtingen worden uitgelegd.

Data

Woensdag 24 februari | 9.30-11:00 uur | (Volgeboekt)
Woensdag 3 maart | 12.00-13:30 uur | (Volgeboekt)
Donderdag 4 maart | 9.30-11:00 uur | (Volgeboekt)
Vrijdag 5 maart | 9:30-11:00 uur | ONLINE (Volgeboekt)
Dinsdag 9 maart | 9:30-11:00 uur | ONLINE
Woensdag 10 maart | 12:00-13:30 uur | ONLINE
Woensdag 17 maart | 9:30-11:00 uur | ONLINE

Wilt u een telefonisch consult? Dat kan ook!
Bel of mailt u dan Agaat van Ekeren: 033 – 254 20 19, avanekeren@dfobv.nl

X