Informatieronde over fiscale veranderingen: Het aandeel in de eigenwoningschuld in de praktijk 

Wissen

95.00 excl. btw

Ingelaste informatieronde in verband met actuele publicaties. Het echte verhaal rondom de fiscale veranderingen.                      

Veel onduidelijkheid

Recente publicaties in de vak- en landelijke pers hebben geleid tot veel onrust bij hypotheekadviseurs en consumenten. In samenwerking met topdocent Rob Timmermans heeft Bureau DFO besloten met spoed een informatieronde te organiseren. Na afloop van deze lezing kunt u feiten en fictie op dit terrein onderscheiden en kunt u met zekerheid adviseren.

De problematiek

Op 14 april 2017 gaf voormalig staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer uitleg over de toepassing van de eigenwoningregeling bij verschillende samenlevingsvormen. Deze uitleg stond echter lijnrecht tegenover de manier waarop hypotheekadviseurs tot dan toe advies gaven.

Bij het kopen van een woning, samen met een partner met een eigenwoningverleden, leidt de toepassing van deze ‘wettelijke regeling’ nu meestal tot een conflict tussen de civiele en de fiscale verhoudingen binnen de eigenwoningschuld. Omdat hierdoor vaak een aanzienlijk deel van de schuld in box 3 valt, is het toepassen van de wettelijke regeling eerder uitzondering dan regel geworden.

De klant kan nu alleen nog (fiscaal) optimaal geadviseerd worden door de toepassing van het Goedkeurend besluit van 30 januari 2018 of door het afspreken een andere draagplicht in de eigenwoningschuld tussen de partners.

Maar hoe werkt dit nu in de adviespraktijk…?

In deze informatieronde over fiscale veranderingen legt Rob Timmermans uit welke keuzes mogelijk zijn bij de verschillende samenlevingsvormen en wat de gevolgen van deze keuzes zijn voor de boxenverdeling, de samenstelling van de leningdelen in de eigenwoningschuld, het overgangsrecht, de fiscale aflossingsverplichting, de periode van renteaftrek en de vergoedingsvorderingen tussen de partners.

Aan de hand van casuïstiek wordt uitleg gegeven over de situatie, waarin één van beide partners een eigenwoningverleden heeft en waarin beide partners een eigenwoningverleden hebben.

Na het volgen van deze workshop kunt u de verschillende keuzemogelijkheden op de juiste wijze adviseren aan uw klanten en vastleggen in de adviesrapportage.

Docent

Rob Timmermans MFP is directeur van Impact Opleiding & Training. Rob heeft ruim 30 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Zijn specialisme is de fiscale wet- en regelgeving in de eigenwoningregeling. De kracht van Rob is het begrijpelijk maken van complexe materie en de praktijkgerichte toepassing van regelgeving in het advies.

De volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

  • Keuzemogelijkheden bij het kopen van een woning met een partner met een eigenwoningverleden in verschillende samenlevingsvormen;
  • Kenmerken van de wettelijke regeling, het Goedkeurend besluit en van afspraken over een andere draagplicht in de eigenwoningschuld;
  • Casus: Het kopen van een woning met een partner met een eigenwoningverleden;
  • Casus: het kopen van een woning door partners met ieder een eigenwoningverleden;
  • Vastleggen van de keuze van het advies in de adviesrapportage.

Doelgroep informatieronde over fiscale veranderingen:

Hypotheekadviseurs

Agenda

  • Maandag 6 mei | 18:30 – 20:00 uur | Hoevelaken
X