Great Conversations: Laat u bijpraten door Bureau DFO en Adfiz

Wissen

95.00 excl. btw

Na geslaagde bijeenkomsten vorig jaar pakt Bureau DFO samen met Adfiz dit initiatief ook dit jaar weer op!

Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO en Enno Wiertsema van Adfiz praten u graag weer helemaal bij over dé belangrijkste dossiers, die in de komende tijd voor financieel adviseurs spelen, tijdens de bijeenkomst Great Conversations!

Voor financieel advieskantoren spelen er momenteel weer een groot aantal belangrijke zaken. Zaken waarvan aan elke financieel adviseur gevraagd wordt na te denken op welke wijze de eigen onderneming hiermee om moet gaan Adfiz en Bureau DFO willen u hierover graag bijpraten, zodat u tijdig rekening kunt houden met deze ontwikkelingen..

 

  • Stand van zaken actieve transparantie bij schadeverzekeringen. Wat is de inzet van Adfiz en welk beleid kunnen kantoren bij de verschillende scenario’s voeren.
  • Mede naar aanleiding van een uitspraak van de geschillencommissie KiFiD is er de nodige aandacht voor de verantwoordelijkheid van financieel adviseurs om klanten tijdig te informeren over het feit dat de premies voor nieuwe ORV’s sterk zijn verlaagd..
  • De digitalisering binnen de financiële sector gaat hard. De belangrijkste trends waarmee financieel advieskantoren voor de komende twee jaar rekening mee moeten houden worden doorgenomen.
  • Bureau DFO heeft in januari van dit jaar onderzoek gedaan naar de waardering van assurantieportefeuilles. Op de uitkomsten van dit zeer recente onderzoek wordt dieper ingegaan.
  • Wat betekenen de voorstellen van minister Hoekstra voor wettelijke bescherming van het begrip onafhankelijkheid en wat betekent “advisering op basis van een toereikend aantal financiële producten”.
  • De AFM maakt zich zorgen over de verzekerbaarheid van bepaalde klanten en risico’s. Mede als gevolg van concentratie beperken verzekeraars het assortiment, worden zij strikter in het acceptatiebeleid en strenger bij het schaderegelingsbeleid. Dit heeft gevolgen voor de maatschappelijke functie van onafhankelijk financieel adviseur. Het onderwerp ‘risicomanagement’ wordt hierdoor belangrijker
  • Eind 2018 inventariseerde Bureau DFO de belangrijkste keuzes die het management van Financieel advieskantoren in 2019 Op de uitkomsten wordt dieper ingegaan.
  • De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG heeft inmiddels ook binnen de financiële sector plaatsgevonden. Gedurende deze invoering zijn op tal van onderwerpen “verduidelijkingen” ontstaan. De belangrijkste verduidelijkingen worden doorgenomen.

Missen wij een belangrijk onderwerp? Laat het ons weten, dan proberen wij deze te behandelen tijdens onze bijeenkomst Great Conversations.

Agenda Great Conversations 

Maandag 13 mei 13:00 – 17:00 uur Amsterdam

X