Great Conversations: Laat u bijpraten door Bureau DFO en Adfiz

95.00 excl. btw

Na geslaagde bijeenkomsten vorig jaar pakt Bureau DFO samen met Adfiz dit initiatief ook dit jaar weer op!

Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO en Enno Wiertsema van Adfiz praten u graag weer helemaal bij over dé belangrijkste dossiers, die in de komende tijd voor financieel adviseurs spelen, tijdens de bijeenkomst Great Conversations!

Voor financieel advieskantoren spelen er altijd belangrijke zaken. Zaken waarvan aan elke financieel adviseur gevraagd wordt na te denken op welke wijze de eigen onderneming hiermee om moet gaan.

Adfiz en Bureau DFO willen u hierover graag bijpraten, zodat u tijdig rekening kunt houden met deze ontwikkelingen. Onderwerpen die naast de drie eerder genoemde onderwerpen ook aan de orde komen zijn onder meer:

  • Blijft er voldoende te kiezen na verdwijnen VIVAT?
  • Beëindigt u uw Nationaal Regime inschrijving in het AFM register?
  • Waarom is KiFiD van mening dat de koper van een portefeuille aansprakelijk is voor beroepsfouten die (in een ver verleden) door de verkoper zijn gemaakt?
  • Stand van zaken actieve transparantie bij schadeverzekeringen. Wat is de inzet van Adfiz en welk beleid kunnen kantoren bij de verschillende scenario’s voeren.
  • Mede naar aanleiding van een uitspraak van de geschillencommissie KiFiD is er de nodige aandacht voor de verantwoordelijkheid van financieel adviseurs om klanten tijdig te informeren over het feit dat de premies voor nieuwe ORV’s sterk zijn verlaagd.
  • Bureau DFO heeft in januari van dit jaar onderzoek gedaan naar de waardering van assurantieportefeuilles. Op de uitkomsten van dit zeer recente onderzoek wordt dieper ingegaan. Is voor verkoop van de portefeuille in het kader van de AVG toestemming van de klanten nodig?
  • Wat betekenen de voorstellen van minister Hoekstra voor wettelijke bescherming van het begrip onafhankelijkheid en wat betekent “advisering op basis van een toereikend aantal financiële producten”.
  • De AFM maakt zich zorgen over de verzekerbaarheid van bepaalde klanten en risico’s. Mede als gevolg van concentratie beperken verzekeraars het assortiment, worden zij strikter in het acceptatiebeleid en strenger bij het schaderegelingsbeleid. Dit heeft gevolgen voor de maatschappelijke functie van de onafhankelijk financieel adviseur. Het onderwerp ‘risicobeheer’ wordt hierdoor belangrijker.
  • Eind 2018 inventariseerde Bureau DFO de belangrijkste keuzes die het management van Financieel advieskantoren in 2019 maken. Op de uitkomsten wordt dieper ingegaan.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens verbiedt adviseurs het BSN van klanten op te nemen in aanvragen offerte hypotheken. Automatiseringssystemen weigeren aanvragen zonder BSN door te sturen. Wat nu?

Missen wij een belangrijk onderwerp? Laat het ons weten, dan proberen wij deze te behandelen tijdens onze bijeenkomst Great Conversations.

Agenda Great Conversations 

Woensdag 26 juni 9.30 – 13.00 uur Hoevelaken

X