Great Conversations: belangrijke dossiers voor financieel adviseurs

Adfiz en Bureau DFO werken in deze bijeenkomst samen!

Enno Wiertsema, directeur van Adfiz kan u direct vanuit de verschillende onderhandelingen die zij voeren, vertellen welke belangen op tafel liggen en welke uitkomsten het meest waarschijnlijk zijn. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, vat de verschillende ontwikkelingen samen, gaat in op onderzoeken uitgevoerd door Bureau DFO en legt mogelijk scenario’s waar ondernemers uit kunnen kiezen voor.

Laat u weer eens bijpraten, er valt altijd genoeg te vertellen en te leren!

Voor financieel advieskantoren spelen er altijd een groot aantal belangrijke zaken. Zaken waarvan aan elke financieel adviseur gevraagd wordt na te denken op welke wijze de eigen onderneming hiermee om moet gaan. Wij helpen u daar graag mee! Laat u – op gepaste afstand – door Bureau DFO en Adfiz helemaal bijpraten over onderstaande punten:

 1. Transparantie van provisie schadeverzekeringen
 • Inhoud voorstellen minister van Financiën
 • Gevolgen voor direct werkende aanbieders
 • Reacties vanuit de markt
 • Gevolgen voor de praktijk
 • Planning wetgeving en invoering
 1. Onderscheid onafhankelijk en afhankelijk advies
 • Inhoud voorstellen minister van Financiën
 • Definitie toereikend aantal verzekeraars
 • Adviezen ten aanzien van positionering
 1. Concentratie van assurantiekantoren
 • Marktontwikkeling
 • Belangrijkste argumenten voor concentratie
 • Ontwikkeling naar regionale hubs
 • Geloof in lokaal ondernemerschap
 • Prijsvorming en gevolgen voor corona
 1. Cyberrisico en aandacht voor verwerkingsovereenkomsten
 • Zorgplicht cyberrisico bij klanten kantoor
 • Aandacht voor verzekeringstechnische consequenties schending verplichtingen uit verwerkingsovereenkomsten
 1. Aanvullende wettelijke regels onderhoud en nazorg
 • Wettelijk en juridisch systeem van onderhoud en nazorg
 • Pleidooi AFM aanvullende wet en regelgeving
 • Gevolgen voor vergoedingsmodel
 • Gevolgen voor kantoorbezetting
 1. Normen KiFiD redelijk handelend en redelijk adviseur
 • Overzicht van algemene normen die KiFiD heeft geformuleerd
 • Gevolgen voor AO/IC
 1. Ontwikkelingen en visie rondom BSN
 • Eisen aan gebruik BSN
 • Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
 • Visie AP
 • Veranderingen per 1/1/2021
 • Interne aandachtspunten binnen kantoren (protocollen)
 1. Continuïteit in de bedrijfsvoering
 • Aandacht voor continuïteitsvragen
 • Kwetsbaarheid bedrijfsprocessen
 • Vertaling naar klanten kantoor
 1. Leermomenten uit onderzoek ORV
 • Samenvatting leermomenten uit onderzoek Bureau DFO
 • Marktkansen voor intermediair
 • ORV binnen uitspraken KiFiD
 • Overzicht beste verzekeraars en gevolmachtigden
 1. Trends op het gebied van automatisering financieel advieskantoren
 • Data- exchange
 • Versnelling ontwikkelingen
 • Belang dat intermediair aansluiting blijft houden
 • Gevolgen voor samenstelling personeel
 1. Overzicht en betekenis serviceproviders
 • Behoeften van financieel dienstverleners
 • Ontbreken kritische vergelijkingen prestaties
 • Waardering dienstverlening

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren! Wij informeren u graag over nieuwe data.

 

X