Gratis Vakpaper Serviceproviders onderzoek 2023

0.00 excl. btw

Bureau DFO heeft ook in 2023 weer de ervaringen van adviseurs met hun serviceprovider onderzocht. Op basis van maar liefst 2.045 waarnemingen is een betrouwbaar beeld ontstaan hoe kantoren prestaties beoordelen, welke switches in keuzes te verwachten zijn en welke verwachtingen de financieel advieskantoren hebben van 16 unieke serviceproviders.

Naast het kwantitatieve onderzoek, bevat het Serviceproviders onderzoek 2023 ook nog een kwalitatief onderzoek op basis van diepte interviews met relevante partijen om extra context te krijgen over de ontwikkelingen die zich in relatie tot serviceproviders voordoen. In deze gratis samenvatting van het Serviceprovider onderzoek 2023 geven wij een overzicht van een aantal algemene interessante ontwikkelingen op het gebied van Serviceproviders.

Lees hier ons persbericht: ‘Ontwikkelingen vragen om intensievere samenwerking tussen adviseurs en serviceproviders’
X