Gratis rapportage adviessoftware 2018

0.00 excl. btw

In deze samenvatting/ rapportage vindt u de belangrijkste resultaten inzake adviessoftware/financiële planningssoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is Topicus met het pakket Findesk. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

De waardering op diverse onderdelen van onderstaande aanbieders van adviessoftware en bijbehorende pakketten komen in deze rapportage aan bod:

 Naam pakket Leverancier
 Adviesbox Intersoftware
 Figlo Adviseur Figlo
 Figlo Hypotheken Figlo
 Findesk Topicus
X