Gratis rapportage administratiesoftware 2018

0.00 excl. btw

In deze samenvatting/ rapportage administratiesoftware vindt u de belangrijkste resultaten inzake vergelijkingssoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is  Online Groep met het pakket Online Pro.  Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

De waardering op diverse onderdelen van onderstaande aanbieders van administratiesoftware en bijbehorende pakketten komen in deze rapportage aan bod:

 Naam pakket Leverancier
 ANVA Backoffice ANVA
 ANVA CRM ANVA
 Assistent Assistent Automatisering
 Assu® A.I. Automatisering
 ExtranetPlus VKG
 Faster Forward Elements Faster Forward
 Online Pro Online Groep
X