Flitsbijeenkomst Wwft

95.00 excl. btw

Zijn al uw medewerkers inhoudelijk op de hoogte van de Wwft?
Er bestaat op dit moment een verhoogde belangstelling voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Met name tekortkomingen die aanbieders vertonen als het gaat om een goede toepassing van de verschillende verplichtingen uit deze wet, halen regelmatig de voorpagina’s van de vak- en algemene pers.

Daardoor worden ook de politiek en de toezichthouders in de financiële branche alerter. Waarschijnlijk als gevolg daarvan heeft de AFM afgelopen week aan alle financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen een informatieverzoek verstuurd, waarvan een relevant gedeelte gewijd is aan vragen over de wijze waarop u als kantoor op dit moment voldoet aan de Wwft.

Eén van de aspecten waarop u geacht wordt actie te ondernemen, is het opleiden van uw medewerkers op het gebied van de Wwft.

Daarom nodigt Bureau DFO u uit voor een bijeenkomst, waarin u en uw eventuele medewerkers die uit hoofde van het klantcontact betrokken zijn bij de uitvoering van de Wwft binnen uw organisatie, leren wat van hen wordt verwacht bij de identificatie van klanten, en het herkennen van en omgaan met ongebruikelijke transacties.

Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen het DFO-modeldocument ‘Processen Wwft en Sanctiewet’ mee, alsmede een certificaat van deelname.

Agenda
Maandag 6 mei 2019 | 18:30 – 20:30 uur | Hoevelaken (Volgeboekt)
Dinsdag 7 mei 2019 | 18:30 – 20:30 uur | Den Haag (Volgeboekt)
Dinsdag 14 mei 2019 | 18:30 – 20:30 uur | Eindhoven
Woensdag 15 mei 2019 | 18:30 – 20:30 uur | Zwolle (Volgeboekt)

X