Financiële Software Onderzoek 2018

495.00 excl. btw

SKU 300252 Categorieën: , Tag

Bureau DFO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van financieel dienstverleners over financiële softwarepakketten die zij afnemen en de bijbehorende aanbieders hiervan.

Er is onderscheid gemaakt in drie typen software, te weten administratie-, advies-  en vergelijkingssoftware

Belichte onderwerpen in rapportage
In de rapportage treft u van de hierboven genoemde categorieën aanbieders van financiële software alle gegevens over onder meer:

 1. Beoordeling financiële software en bijbehorende aanbieders in het algemeen;
 2. Beoordeling functionaliteiten van financiële softwarepakketten;
 3. Behoeften en voorkeuren wat betreft pakket(ten) die men afneemt;
 4. Mate waarin men financiële softwarepakketten aanbeveelt en bijbehorende Net Promoter Score;
 5. Overstap naar andere software en belemmeringen hierin;
 6. Waardering dienstverlening van aanbieder op de volgende gebieden:
  1. Contact met helpdesk
  2. Contact met consultant
  3. Informatieverstrekking van aanbieder;
 7. Vergelijking met resultaten uit voorgaande jaren
X