Echtscheiding: Modeldocument ouderschapsplan voor 1 kind

75.00 excl. btw

Indien er sprake is van een minderjarig kind, dient er bij een (echt)scheiding altijd een ouderschapsplan te worden opgesteld. Ook samenwoners zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor een minderjarig kind waarover zij gezamenlijk het gezag hebben. Het is van groot belang dat uw cliënten goede en zorgvuldige afspraken maken met betrekking tot hun minderjarige kind. Het plan zal door de rechter moeten worden beoordeeld. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij op welke manier het kind is betrokken bij het opstellen van dit ouderschapsplan. Het is dan ook van belang dat u uw cliënten al in een vroeg stadium informeert over dit onderdeel van de echtscheidingsprocedure.

Door eerst het ‘Werkblad ouderschapsplan’ aan uw cliënten op te sturen, kunnen zij alvast nadenken over de verschillende onderwerpen. Daarmee geeft u uw cliënten ook de tijd om dit met hun kind te bespreken en hun zienswijze op de onderwerpen te geven. Cliënten kunnen redenen hebben, afhankelijk van de situatie, om voor het ene kind andere afspraken te willen maken dan voor een ander. In een dergelijke situatie zouden cliënten voor elk kind apart een werkblad kunnen invullen. Vervolgens kan dit modeldocument grotendeels aan de hand van het ‘Werkblad ouderschapsplan’ worden ingevuld.

Het ouderschapsplan voor 1 kind kunt u, indien partijen akkoord zijn als bijlage toevoegen aan het echtscheidingsconvenant. Dit document bevat de meeste onderwerpen die ter sprake kunnen komen, maar is niet limitatief. Het is van groot belang dat uw cliënten alle zaken die zij van belang achten in dit plan verwerken.

 

X