Echtscheiding: Model e-mail toelichting scheidingsregeling

50.00 excl. btw

Regelmatig worden de scheidingsconsument en andere professionals geconfronteerd met de complexe eigenwoningregeling. Onze ervaring is dat advocaten, mediators en andere betrokkenen bij het scheidingsproces onvoldoende op de hoogte zijn van de aandachtspunten ten aanzien van deze regeling. Als deze regeling niet juist wordt toegepast kan de scheidingsconsument schade lijden. Om u te ondersteunen hebben wij een modeldocument ontwikkeld waarin een uitgebreide toelichting wordt gegeven op de invulling van de scheidingsregeling.

X