Documentatieset onverplicht schadeverhaal

39.50 excl. btw

Het verhalen van een door een cliënt niet verzekerde schade, die veroorzaakt is door een daarvoor aansprakelijk te stellen partij, of van een ingehouden eigen risico, is iets dat in de praktijk hoofdbrekens kost.

Doet u dit als schadebehandelaar gratis? Zo nee, welke kosten brengt u dan in rekening? En bij wie brengt u die kosten in rekening?

Aansprakelijkheids- en autoverzekeraars zijn niet scheutig met het vergoeden van kosten die in rekening worden gebracht door een belangenbehartiger van de schadelijdende partij. Dat is vreemd, gelet op de bestaande jurisprudentie, die zelfs in verschillende arresten door de Hoge Raad is bekrachtigd.

Desalniettemin ervaren veel schadebehandelaars dermate veel problemen bij de gevraagde rechtvaardiging van de noodzaak of de omvang van de door hen in rekening gebrachte kosten, dat zij het er vaak maar bij laten zitten. Het resultaat is dat zij op verzoek van klanten werk hebben verricht waarvoor zij niet worden beloond. En dat kan niet de bedoeling zijn.

Bureau DFO heeft een documentatieset gemaakt die schadebehandelaars hierbij kan helpen. Deze set bestaat uit:

  • Een korte en bondige opdrachtbevestiging door de klant voor het verhalen van niet verzekerde of niet uitgekeerde schade, alsmede de met het schadeverhaal gemoeide kosten;
  • Een korte presentatie die voor de Expertisegroep Schadebehandeling is gehouden over het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten;
  • Een toelichting voor het claimen van wettelijke rente;
  • Een aantal voorbeeldbrieven waarmee de schadebehandelaar namens de klant een derde partij aansprakelijk kan stellen voor door de klant geleden schade.
X