De AVG in overzichtelijke kleine stappen

62.50 excl. btw

Ook na 25 mei helpt Bureau DFO u met informatie over AVG, zoals de AVG in kleine stappen.

Op 25 mei werd de nieuwe AVG ingevoerd. Veel kantoren hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de wetgeving te kunnen naleven, maar er zijn genoeg kantoren die de zomermaanden zullen gebruiken om de benodigde acties uit te voeren.


Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG van kracht geworden. Elk financieel advieskantoor krijgt hiermee te maken. Via AVG in kleine stappen staat Bureau DFO kantoren bij om de gevolgen van deze nieuwe verplichting te begrijpen en, waar mogelijk, met praktische documenten en modellen te ondersteunen.

Twintig overzichtelijk stappen

Via 20 overzichtelijke documenten nemen wij u stapje voor stapje mee in het traject van de AVG. Tevens ontvangt u diverse modellen en documenten, te weten:

 • AVG model informatie verzamelen persoonsgegevens
 • Voorbeeldbrieven inzage persoonsgegevens
 • Verwerkersovereenkomst AVG
 • Register verwerkingen persoonsgegevens
 • Checklist voor informatiebeveiliging en voorkomen datalekken
 • Protocol meldplicht datalekken

U betaalt eenmalig € 62.50 voor de AVG in kleine stappen

De 20 stappen zijn:

 • Algemene uitgangspunten AVG
 • Begrip Persoonsgegevens
 • Belangrijkste rechten klanten
 • Betrokken partijen en hun namen in de AVG
 • Informatie aan betrokkene
 • Verwerking moet rechtmatig zijn
 • Instemming met verwerking
 • Recht van inzage
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking
 • Tussentijdse samenvatting
 • Werkzaamheden uitbesteden
 • Accountability en privacy management
 • Functionaris voor gegevensbescherming
 • Register van verwerkingsactiviteiten
 • Meldplicht
 • Overdracht onderneming
 • Vergoeding van schade bij niet nakomen van de AVG
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
X