Checklist organisatorische maatregelen voor veilig online werken

24.50 excl. btw

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt aan bedrijven een verantwoordingsplicht op. Die verantwoordingsplicht brengt met zich mee dat een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat hij aan de privacyregels voldoet.

Eén van de onderdelen van die verantwoordingsplicht is dat een verwerkingsverantwoordelijke moet vastleggen welke maatregelen hij heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Die maatregelen kunnen enerzijds van technische aard zijn, maar er is ook een scala aan organisatorische maatregelen mogelijk. Voor het doorvoeren van technische maatregelen wordt vaak een IT-leverancier ingeschakeld, maar het herkennen en doorvoeren van organisatorische maatregelen ligt toch echt op het bordje van de ondernemer zelf.

Bureau DFO heeft een – niet limitatief – overzicht gemaakt van ruim 30 organisatorische maatregelen die een onderneming kan nemen om persoonsgegevens veilig te kunnen verwerken, en om de kans op datalekken of cyberincidenten zo klein mogelijk te maken. Het overzicht bevat een checklist die u kunt gebruiken om te bepalen of een maatregel voor uw onderneming relevant is, welke prioriteit de maatregel heeft, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en wat de deadline is.

X