Gespreksmodel Onderhoud en Nazorg Zakelijke Verzekeringen

29.50 excl. btw

De overheidsmaatregelen en -adviezen als gevolg van het Covid-19 virus hebben ertoe geleid dat persoonlijk contact met, en bezoek aan, zakelijke relaties door verzekeringsadviseurs nog slechts mondjesmaat plaatsvinden.

Vooral in de zakelijke markt is het echter belangrijk om te blijven waken voor de belangen van de verzekerde ondernemingen. Niet zelden hebben deze bedrijven – juist als gevolg van de Coronamaatregelen – veranderingen doorgevoerd in hun bedrijfsvoering. Medewerkers werken vanuit huis, ondernemers zijn in hun zoektocht naar aanvullende omzet misschien nieuwe activiteiten gestart, kantoor- en bedrijfspanden zijn minder of misschien wel tijdelijk helemaal niet bezet, etc.

Vanuit zijn zorgplicht moet de verzekeringsadviseur er wel voor waken dat deze wijzigingen in bedrijfsvoering niet tot een onbedoeld gevolg hebben dat er bij schade geen dekking is.

Daarom heeft Bureau DFO samen met schadedocent en -auteur Anita Hol-Bubeck een hulpmiddel gemaakt dat de verzekeringsadviseur kan gebruiken om op afstand contact te houden met de zakelijke relaties en te informeren naar relevante wijzigingen in de bedrijfsvoering. Het op deze manier onderhouden van contact met zakelijke relaties heeft de volgende positieve effecten:

  • De relatie waardeert het dat de adviseur contact onderhoudt en – in moeilijke tijden – belangstelling en aandacht geeft;
  • De verzekerde belangen van de relatie worden zo goed mogelijk onderhouden;
  • De adviseur blijft actief invulling geven aan zijn zorgplicht.
X