Brievenpakket schadebehandeling motorrijtuigen

39.50 excl. btw

Bij een schadebehandeling wordt niet alleen de kwaliteit van de afgesloten verzekering duidelijk. Ook de financiële dienstverlener kan daarbij zijn toegevoegde waarde voor de klant bewijzen. Niet alleen door zijn kennis en ervaring van financiële producten en wat er allemaal komt kijken bij het schadebehandelingsproces. Maar ook door de klant ervan te doordringen dat hij er als dienstverlener alles aan zal doen om er voor te zorgen dat de klant krijgt waar deze recht op heeft. 

Voor het schadebehandelingstraject van een motorrijtuigenverzekering heeft Bureau DFO het Brievenpakket schadebehandeling met een groot aantal voorbeeldbrieven gemaakt voor uiteenlopende situaties.

Het Brievenpakket schadebehandeling (met 20 voorbeeldbrieven) bevat de volgende onderdelen:

 • Toezending autoverzekering met tips bij schade
 • Bevestiging ontvangst schademelding
 • Verzoek invullen eigen deel schadeformulier
 • Verzoek invullen blanco schadeformulier
 • Verzoek om aanvullende informatie schademelding / toezending nieuw formulier
 • Advies schadeherstelbedrijf / vervangend vervoer / eigen risico
 • Tussentijdse info stand van zaken
 • Advies schade voor eigen rekening nemen
 • Advies schade bij verzekeraar laten (premieverhoging)
 • Advies schade bij verzekeraar laten (geen premieverhoging)
 • Advies schade bij verzekeraar laten (no-claim beschermer)
 • Eenzijdig ongeval, geen dekking eigen schade
 • Uitkering tegenpartij, geen dekking eigen schade
 • Schade vergoed onder beperkt casco
 • Inschakelen contra-expert
 • Verhalen cascoschade bij WA-dekking
 • Claimen cascoschade bij eigen WA-verzekeraar
 • Aansprakelijkstelling verzekeraar tegenpartij
 • Schade door verzekeraar verhaald op tegenpartij
 • Indienen claim Waarborgfonds
 • Berekening en uitkering schadebedrag

De voorbeeldbrieven worden in Word-formaat beschikbaar gesteld, zodat ze zonder veel moeite in een workflow in het CRM-pakket kunnen worden ingeregeld.


Kijk ook naar onze workshop:
De autoverzekering centraal

X