Bijeenkomst Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen

Dit product is momenteel niet op voorraad.

SKU N/A Categorieën: , ,

Ziekte en arbeidsongeschiktheid; de impact van de Plannen Ministerie SZW voor de financieel adviseur nader toegelicht in deze bijeenkomst Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen. 

In het Regeerakkoord van kabinet Rutte III staan heel veel onderwerpen die betrekking hebben op de sociale zekerheid, rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze plannen zijn nader uitgewerkt en eind 2018 door Minister Koolmees gepresenteerd. Met name de ontwikkelingen rondom de loondoorbetaling bij ziekte en een speciaal ontwikkelde MKB-verzuim-ontzorgpolis hebben grote gevolgen voor de inkomensverzekeringen: de dekking, de hoogte van de premie en de rol van de uitvoerders maar niet te vergeten; gevolgen voor de werknemers zelf. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn; want als de plannen omgezet worden in wetten bent u op de hoogte van de achtergrond en het effect.

Spreker Janthony Wielink van Enkwest Opleiding & Advies neemt u mee in deze materie gedurende deze drie uur durende bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen worden onder meer de volgende onderwerpen onder de loep genomen:

  • Vereenvoudiging loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie voor MKB
  • Vervallen sectorpremies
  • Transparantie rond de loonsanctie (UWV; derde ziektejaar)
  • Gegevensuitwisseling bij inkomensverzekeringen; de rol van de financieel adviseur

Zomaar een deel van de plannen. En niet te vergeten: de ZZP’er in dit hele stelsel.

In een dagdeel bent u op de hoogte van de plannen en de actualiteit hierbij. Ook is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en interactie.

Agenda
bijeenkomst Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (Coördinator opleidingen Bureau DFO).

 

X