Bijeenkomst Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen voor financieel adviseurs:

Zoals te doen gebruikelijk is 1 januari 2020 weer de startdatum van een groot aantal ontwikkelingen in de sociale zekerheidswetgeving en zelfregulering op het gebied van inkomensverzekeringen. Voor zowel het onderhoud van uw bestaande portefeuille als in het kader van de advisering aan nieuwe relaties krijgt u te maken met de nodige wijzigingen.

Per 2020 krijgen werkgevers (en dus ook hun adviseurs) onder meer met de volgende zaken:

  • De afspraken rondom de MKB-Verzuim-Ontzorg-Verzekering en de uitwerking daarvan door inkomensverzekeraars in de praktijk. Wat gaat dit doen met de verzuimmarkt en wat betekent dit voor de adviespraktijk op het gebied van verzuimverzekeringen?
  • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat in per 1 januari 2020, wat betekenen deze wijzigingen voor zakelijke klanten?
  • ZZP-problematiek en de (mogelijk verplichte) AOV.
  • Nieuwe premie en parameters UWV en premies WGA en ZW per 2020.
  • Daarnaast wordt ingegaan op de wijzigingen zoals die in het kader van Prinsjesdag bekend zijn gemaakt

Sprekers Janthony Wielink en Johan Kelder van Enkwest Opleiding & Advies nemen u in een dagdeel mee in deze materie.

Bent u benieuwd naar wat deze ontwikkelingen voor uw beheer en advisering gaan betekenen? Meld u dan nu aan voor de Bijeenkomst Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen.

Wanneer en waar?

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?

Stuur een e-mail naar Astrid van den Ham en Agaat van Ekeren!

X