Bedrijfsschade workshop

Groei economie vereist meer aandacht voor verzekerde som bedrijfsschadeverzekering

U kunt leren van een expert bedrijfsschadeverzekering.

In vakkringen staat hij bekend als een expert: Gerrit Dijk. Zijn kennis zet hij graag in tijdens onze vernieuwde workshop. We leggen kort uit waarom we dit doen.


Waarom workshop over bedrijfsschade?

Natuurlijk heeft de ondernemer een verantwoordelijkheid naar zichzelf en naar zijn gezin. Maar deze verantwoordelijkheid draagt hij ook naar zijn medewerkers. Een calamiteit die tijdelijk het bedrijf stillegt kan de ondergang van het bedrijf betekenen. Dat kan met een goede bedrijfsschadeverzekering worden voorkomen.

Is er iets nieuws bij bedrijfsschade?
Jazeker. Veel ondernemers plukken de vruchten van een goede economie. Jammer is alleen dat massaal de verzekerde sommen, ondanks de inbouw van increase/decrease  niet voldoende aan deze positieve ontwikkeling zijn aangepast. Natuurlijk is het de taak van de adviseur om hier scherp op te zijn!

Maar er is meer. Veel ondernemingen kennen naast fysieke distributie ook distributie via internet. Risico’s, kosten en rendementen tussen beide distributiemethoden verschillen sterk. In de advisering van nieuwe en bestaande risico’s moet hier rekening mee worden gehouden!

Omvang van de schade en de duur van de uitkering
De adviseur heeft een belangrijke taak bij het adviseren omtrent de te verzekeren som en de uitkeringsduur. 52 weken lijkt lang, maar niet wanneer voor herbouw de ondernemer afhankelijk is van allerlei vergunningafgevende instanties. En wat nu indien de termijn na een calamiteit echt te kort blijkt te zijn? Gaat de klant dan kijken naar degene die hem heeft geadviseerd?

Advisering van bedrijfsmatige risico’s is een echt vak waarin je nooit uitgeleerd bent. Tijdens de workshop zal Gerrit Dijk u nieuwe inzichten geven. Inzichten die u als vakman (of vakvrouw!) nog beter maken!

Een greep uit de onderwerpen

  • Nieuwe ontwikkelingen in de nadeelcompensatie;
  • Correcte berekening belangverlies/extra kosten/besparingen;
  • Omgaan met kosten ter beperking van schade;
  • Speciale aandachtspunten bij machinebreuk;
  • Bedrijfsschade of extra kostendekking?

Agenda
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data gepland.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (Coördinator opleidingen Bureau DFO).

Nico
Nico@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next
X