Bedrijfsschade workshop

SKU 502351 Categorieën: , , Tags ,

We kennen bedrijfsschadedekkingen als aanvulling op de brandpolis al de nodige tijd. Maar bedrijfsschade kent vele afgeleide vormen ook in aansprakelijkheids- en publiekrecht. Voorts bestaat een belangrijk deel van de Cyberpolissen uit een bedrijfsschadedekking. Is bedrijfsschade hiermee weer ‘hot’?

Aandacht voor bedrijfsschade is niet afhankelijk van trends in de markt. Het is een serieus aandachtspunt voor ondernemers. Ondanks dat dit als zodanig wordt ervaren, blijkt er in geval van schade vaak veel mis. In deze workshop zal stil gestaan worden bij de oorzaken hiervan, zullen wij aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden verbeterpunten identificeren en – niet onbelangrijk – worden tips aangedragen voor het goed verzekerbaar houden van bedrijfsschade.

Aan de hand van een casus ‘Kleine Groep B.V.’ zoomen we in op hoe een groep van ondernemingen met meerdere vestigingen verzekerd kan worden. Wat zijn de bedrijfsschaderisico’s voor de groep als geheel en voor de grootste entiteit binnen de groep?

En wat nu als een van die risico’s zich voordoet? Welke gevolgen denkt u dat de calamiteit voor de onderneming heeft?

De volgende onderwerpen komen verder (onder meer) aan bod:

  • Wat is bedrijfsschade?
  • Het onderscheid vaste en variabele kosten
  • Verzekerbaar belang
  • Uitkeringstermijn
  • De casus Kleine Groep B.V.
  • Verzekerbaarheid van bedrijfsschade
  • Contingent Business Interruption
  • Een en ander wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Docent

drs. Raymond Bothof RA NIVRE-re

Raymond is werkzaam bij Context, een samenwerkingsverband van zeer ervaren specialisten op het gebied van bedrijfsschade, technische schade, bouwkundige schade en aansprakelijkheidsschade. Raymond heeft in zijn loopbaan veel ervaring opgedaan binnen internationaal opererende expertise- en adviesbureaus.

Doelgroep workshop Bedrijfsschade

Schade adviseur

Agenda

Op dit moment is er geen datum beschikbaar. Heeft u interesse in deze opleiding of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar sbresser@dfobv.nl.

165.00

X