Basiscursus erfrecht in de praktijk

Financieel adviseurs kunnen een belangrijke signalerende rol hebben in het tijdig signaleren van situaties die om nader advies op het gebied van erfrecht vragen. De feitelijke uitwerking van dit advies zal vaak door de notaris plaatsvinden, maar het stimuleren dat relaties hierover gaan nadenken en besluiten zich tot de notaris te wenden zal vaak van de financieel adviseur moeten komen.

Nalatenschappen worden steeds complexer door onder andere een toenemend eigen woningbezit, samengestelde gezinnen en een toenemend aantal financiële transacties tussen familieleden. Veel nalatenschapsconflicten zijn te voorkomen door de nalatenschap goed voor te bereiden. Ieder life-event kan gevolgen hebben voor de toekomstige nalatenschap. De financieel adviseur staat dicht bij zijn klanten. Weten hoe het zit is voor de klant een waardevol advies.

  • Met welke kennis gaat u naar huis?
    U leert de basisbegrippen van het wettelijk erfrecht en de meest voorkomende testamentvormen.
  • U leert op welke wijze de uitvaartwensen op een juiste manier kunnen worden vastgelegd en wat de taak en rol is van de erfgenamen en eventueel een executeur.
  • De invloed van schenkingen en giften op de nalatenschap, de wettelijke rechten van huwelijks- en andere partners en de wettelijke bescherming van stiefouders en kinderen.
  • Met behulp van dechecklist beschikkingsbevoegdheid na overlijden’ leert u te bepalen wie welke handelingen ten aanzien van de nalatenschap mag verrichten en bent u in staat de klant op weg te helpen na een overlijden. Ook leert u de meest kritische situaties bij samenwoners en stiefouders te voorkomen.

Docenten
Raymond Mars CT of Mr. Henriëtte Kramer-Janssen

Raymond Mars is een zeer ervaren en deskundig financieel specialist en mediator. Door zijn brede werkervaring en achtergrond is hij goed in staat te adviseren en te begeleiden bij het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

Mr. Henriëtte Kramer is een zeer deskundig notarieel jurist. Zij is 20 jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarbij heeft zij veel ervaring opgedaan met alle aspecten die horen bij het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen. Verder is Henriëtte lid van NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs).

X