Asbest, Brandregres en Bedrijfsschadeverzekering: Topdag voor adviseurs zakelijk!

295.00 excl. btw

Voor opleidingen rekent Bureau DFO geen btw

Categorieën: ,

Advieskantoren geven massaal aan meer aandacht te gaan geven aan de zakelijke schadeverzekeringen. Terecht! De markt is groot en het is bij uitstek een gebied waar een adviseur zich kan onderscheiden.

Voor adviseurs die écht enthousiast zijn voor het mooie vak dat ze hebben heeft Bureau DFO met twee experts uit het vak een topdag zakelijke schadeverzekeringen ontwikkeld.

Op deze dag staan maar liefst drie belangrijke onderwerpen centraal:

 • Asbest in de verzekeringspraktijk
 • Wanneer wel en geen brandregres?
 • Aandachtspunten bij bedrijfsschadeverzekeringen

Het onderwerp Asbest is zeer actueel en verdient de volle aandacht van adviseurs en schadebehandelaars. Onverwacht heeft de Eerste Kamer het voorgestelde verbod op asbestdaken afgewezen. Vanuit het oogpunt van verzekeringen dient het risico van asbestdaken echter onverminderd grote aandacht te houden. Dit onder meer omdat:

 • Verzekeraars een verschillend beleid voeren ten aanzien van de risico-dekking. Steeds meer verzekeraars voeren uitsluitingen op dekkingen door. Het afstel van het verbod van asbestdaken heeft hier geen invloed op.
 • Verzekeraars voeren een verschillend beleid over de hoogte en duur van afschrijvingen met betrekking tot asbestdaken.
 • Brand waarbij asbest vrij komt kan aanzienlijke schade opleveren aan de omgeving. Onvoldoende verzekeringsdekking kan de eigenaar van het pand, waarbij asbest is vrijgekomen, worden aangerekend. In de praktijk zal dan snel gekeken worden naar de adviezen die de verzekeringsadviseur heeft uitgebracht en de vraag of gebreken in de verzekeringsdekking wellicht verhaald kan worden op de adviseur.

Een groeiend aantal verzekeraars eist voor acceptatie van panden met asbest een saneringsplan als voorwaarde voor acceptatie.

(Brand-)regres
Mr. Piet Bosma NIVRE re. is aansprakelijkheids- en regres expert bij Lengkeek.

Bij schades in de zakelijke omgeving vindt veelvuldig regres plaats. Kennis hierover is zowel bij het inventariseren van risico’s als bij het behandelen van schades noodzakelijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op voor de praktijk relevante zaken zoals:

 • meest gangbare contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheidsgronden;
 • toepassing schuld- en risicoaansprakelijkheidsgronden in de praktijk;
 • knelpunten bij subrogatie;
 • beperkingen bij nemen van regres en de rol van de schadebehandelaar
 • aandachtspunten bij schaderegeling
 • hoofdpunten bewijsrecht voor de schadepraktijk
 • doorbelasting van expertise- en verhaalkosten inclusief kosten schadebehandelaar

Bedrijfsschadeverzekeringen
Zo maar een vraag, weet u het antwoord?: 
Bij een brand in het bedrijf naast het pand van uw klant breekt brand uit. De roetdelen leggen de hightech machine van uw klant voor maanden stil. Is deze schade gedekt op de bedrijfsschadeverzekering van uw klant?

Schade expert Gerrit Dijk NIVRE-re gaat met de deelnemers de diepte in op het gebied van bedrijfsschadeverzekeringen. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Nieuwe ontwikkelingen in de nadeelcompensatie;
 • Correcte berekening belangverlies/extra kosten/besparingen;
 • Omgaan met kosten ter beperking van schade;
 • Speciale aandachtspunten bij machinebreuk;
 • Bedrijfsschade of extra kostendekking? 

Agenda

Dinsdag 20 augustus | 09:30 – 16:30 uur | Eindhoven

Nico
Nico@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next
X