Art. 185 WVW / Aansprakelijkheid in het verkeer workshop

Bij verkeersschades ontstaan er regelmatig discussies tussen de diverse betrokken partijen. Regelmatig worden er door rechters, door het Kifid en geschillencommissies nieuwe uitspraken gedaan over deze schades. Uitspraken over wie er aansprakelijk is en wie er geheel of gedeeltelijk schadevergoedingsplichtig is. Deze uitspraken zijn belangrijk voor  iedereen die regelmatig verkeersschades behandelt.

In de media, maar vooral ook binnen in de verzekeringsbedrijfstak is een discussie gaande over elektrische fietsen.  Het aantal elektrische fietsen neemt nog steeds sterk toe; voor recreatief, maar ook voor zakelijk gebruik, bijvoorbeeld als bezorgfiets.

Het aantal ongevallen waarbij elektrische fietsen betrokken zijn stijgt en dan ontstaan er vragen als:

 • Zijn die fietsen nu wel of géén motorrijtuigen?
 • Is schade veroorzaakt met of door die fietsen wel of niet meeverzekerd op een AVB?
 • Of is er dekking voor de schade bij het Waarborgfonds?

Wil je weten hoe het precies zit?

In de nieuwe workshop Art. 185 WVW/Verkeeraansprakelijkheid bespreekt schadedocent Anita Hol-Bubeck deze en andere ontwikkelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat de deelnemers weer op de hoogte zijn van de meest actuele wetgeving en uitspraken.

De volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • De inhoud van art. 185 WVW: Wanneer/op welke schade is het artikel van toepassing? Wanneer is er sprake van overmacht? Wat is de betekenis van de reflexwerking, de 100% regel en de 50% regel? Wat zijn de meest recente uitspraken en ontwikkelingen?
 • Wat is de positie van de diverse ‘moderne’ voertuigen zoals de e-bikes, de high speed bikes, elektrische steps, Hoverboards ed.? Geldt art. 185 WVW voor deze voertuigen? Zijn deze voertuigen (verzekeringsplichtige) motorrijtuigen?
 • Diverse verkeersschades waarin de schuldvraag ter discussie komt te staan en waarbij de rechter ingeschakeld wordt. Wie is aansprakelijk bij:
  – kop-staartbotsingen en kettingbotsingen als gevolg van achterop rijden,      doordrukken of plotseling remmen, ‘het Eendjesarrest’;
  – schades tijdens het in- en uitparkeren, rechts of linksaf afslaan en tijdens andere bijzondere manoeuvres;
  – schades ontstaan op kruisingen, rotondes, verkeerspleinen en rotondes met of zonder voorrangstekens of verkeerslichten.

Na het volgen van deze workshop is de schadebehandelaar weer op de hoogte van de meest actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen rondom verkeersschades.

Deelnemers ontvangen na afloop zonder kosten de DFO Reader Schadebehandeling verkeersrecht (60 pagina’s) ter waarde van €45,-

Docent
Anita Hol-Bubeck

Doelgroep Workshop 185 WVW/ Aansprakelijkheid in het verkeer

adviseurs binnen- en buitendienst Schade

ReviewREVIEW

“Op een prettige wijze wordt de theorie verbonden met goede praktijkvoorbeelden. De reeds aanwezig (basis)kennis wordt opgefrist en verbreed maar zeker ook verdiept met actuele jurisprudentie en casuïstiek. De interactie tussen Anita en de deelnemers is prima door voldoende de gelegenheid te geven om vraagstukken te behandelen en elkaars ervaringen te bespreken waarbij alles van een deskundig en soms ook passend humoristisch commentaar wordt voorzien”.

Groet, Robert Paul

Bezoek hier ons opleidingsportaal

X