Arbeidsovereenkomsten (bepaalde en onbepaalde tijd)

50.00 excl. btw

In onze DFO modellen arbeidsovereenkomsten treft u modelteksten aan voor het hele contract en een toelichting op de onderdelen die met ingang van 1 januari 2020 (Wet Arbeidsmarkt in Balans) zijn gewijzigd. inclusief een extra passage waarmee u voldoet aan de AVG.

Regelmatig krijgt Bureau DFO de vraag naar een standaardarbeidsovereenkomst, specifiek voor het assurantiekantoor. In samenwerking met arbeidsrechtadvocaten heeft Bureau DFO een arbeidsovereenkomst ontwikkeld. In dit arbeidscontract wordt rekening gehouden met zaken die specifiek bij assurantiekantoren spelen, zoals de bescherming van de assurantieportefeuille en de eisen uit de Wft.

Er zijn bepalingen opgenomen over deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit. Ook is een concurrentie- en relatiebeding opgenomen en worden duidelijke regels gesteld aan het aannemen van geschenken en het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Het arbeidscontract bevat een toelichting en een contract voor bepaalde tijd en een contract voor onbepaalde tijd.

Het contract voor onbepaalde tijd kent de volgende bepalingen:

 • Duur van de arbeidsovereenkomst
 • Werkzaamheden
 • Arbeidsduur en werktijden
 • Salaris en vakantietoeslag
 • Onkostenvergoedingen
 • Opleidingen en kosten van opleidingen
 • Pensioen
 • Ziektekostenverzekering
 • WIA-hiaat verzekering
 • Reiskosten
 • Vakantiedagen
 • Ziekte
 • Geschenken
 • Eigendommen
 • Geheimhouding
 • Nevenfuncties en –activiteiten
 • Non-concurrentie en relatiebeding
 • Geen portefeuillerecht
 • Wijzigingen
 • Betrouwbaarheid
 • Aanvullende regelingen
 • Privacy

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Heeft u alleen een model van een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nodig?
Deze kunt u ook los bij ons bestellen:  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

X