Arbeidsovereenkomsten (bepaalde en onbepaalde tijd)

50.00 excl. btw

De DFO model arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd zijn geactualiseerd naar de aanpassingen van de wetgeving per 1 augustus 2022. In het model tref je een modeltekst aan voor het hele contract met een toelichting op diverse onderdelen, inclusief aandacht voor de eisen zoals die uit de AVG volgen.

In samenwerking met arbeidsrechtadvocaten heeft Bureau DFO een arbeidsovereenkomst ontwikkeld. In dit arbeidscontract wordt rekening gehouden met zaken die specifiek bij assurantiekantoren spelen, zoals de bescherming van de assurantieportefeuille en de eisen uit de Wft.

Er zijn bepalingen opgenomen over deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit. Ook is een concurrentie- en relatiebeding opgenomen en worden duidelijke regels gesteld aan het aannemen van geschenken en het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Let bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten onder meer op de volgende zaken:

 • Proeftijd is niet meer toegestaan bij arbeidsovereenkomst met een duur van 6 maanden of korter;
 • Tijdens de proeftijd gelden bepaalde voorwaarden. Deze zijn in de arbeidsovereenkomst opgenomen;
 • Nevenwerkzaamheden mogen niet verboden worden, tenzij werkgever een objectieve rechtvaardigheidsgrond heeft. Deze gronden staan in het model benoemd;
 • Er gelden nieuwe regels ten aanzien van opleidingskosten en het wel of niet kunnen verrekenen van deze kosten bij het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Onder voorwaarden kan ook in een arbeidsovereenkomst een non-concurrentiebeding en relatiebeding worden opgenomen. In de overeenkomst worden deze voorwaarden benoemd waarom toch een non-concurrentie en relatiebeding is opgenomen;
 • Bij een voortgezette arbeidsovereenkomst mag geen proeftijd worden overeengekomen;
 • Ook bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden eisen en procedures voor beëindiging van de overeenkomst;
 • Wanneer oproepkrachten structureel werken, maar er tijdelijk geen werk is, moet soms toch loon worden doorbetaald;
 • Wees alert op de AVG;
 • Is het kantoor eigen risicodrager, wees dan alert op een goed postcontractueel re-integratiebeding;

Het contract voor onbepaalde tijd kent de volgende bepalingen:

 • Duur van de arbeidsovereenkomst;
 • Voorwaarden voor beëindiging tijdens proeftijd;
 • Ontbindende voorwaarden indien werknemer binnen bepaalde periode specifieke diploma’s niet behaald;
 • Werkzaamheden inclusief bereidheid tot aanpassing indien werkzaamheden dat nodig maken;
 • Arbeidsduur en werktijden;
 • Salaris en vakantietoeslag;
 • Onkostenvergoedingen;
 • Opleidingen en kosten van opleidingen;
 • Pensioen;
 • Ziektekostenverzekering;
 • WIA-hiaat verzekering;
 • Reiskosten;
 • Vakantiedagenregeling niet opgenomen vakantiedagen;
 • Ziekte;
 • Geschenken;
 • Eigendommen;
 • Geheimhouding;
 • Nevenfuncties en –activiteiten inclusief objectieve rechtvaardigheidsgronden;
 • Postcontractueel re-integratiebeding (is relevant bij eigen risicodrager);
 • Non-concurrentie en relatiebeding;
 • Geen portefeuillerecht;
 • Wijzigingen;
 • Betrouwbaarheid;
 • Aanvullende regelingen;
 • Privacy.

Wil je alleen de Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Heb je alleen een model van een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nodig?
Deze kun je deze ook los bij ons bestellen: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wist je dat we ook een contract hebben voor oproepkrachten? Deze kan je los bestellen: Nulurencontract / oproepcontract modelovereenkomst

X