Online bijpraten met het intermediair: actualiteiten

75.00

75.00

4 actualiteiten die voor advieskantoren van belang zijn
In een webinar van 1,5 uur belicht Jurjen Oosterbaan Martinius vier actuele ontwikkelingen die voor vrijwel elk financieel advieskantoor van belang zijn. U kunt voor, tijdens of na het webinar uw vragen aan Jurjen Oosterbaan voorleggen.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn de volgende:

Abonnementen
Veel kantoren hebben voor onderdelen van hun dienstverlening een vorm van een abonnement of overwegen dat. Toch is deze vorm van vergoeding niet echt “doorgebroken”. Besproken wordt:

 • Abonnement en MultiSafe-arrest;
 • Misverstanden bij berekening abonnementstarief;
 • Ervaringen in de praktijk met abonnementen;
 • Fiscale behandeling abonnementen;
 • Positie inkomsten uit abonnementen bij verkoop portefeuille;
 • Oordeel geschillencommissie KiFiD;
 • Verwachtingen ontwikkeling abonnement.

Ontwikkeling negatieve rente
De rentevergoeding die consumenten ontvangen over spaargeld is nagenoeg nihil. De grenzen waarbij ook particulieren negatieve rente moeten gaan betalen dalen en zullen naar verwachting verder dalen. Dit zal bij de consument leiden tot bewegingen die de aandacht behoeft van de financieel adviseur. Besproken wordt:

 • Vermogensvorming bij consumenten;
 • Waarom invoering negatieve rente;
 • Mogelijke reacties van consumenten op invoering negatieve rente;
 • “Rendementszoekers” en de positie van de financieel adviseur mede in het licht van het privaatrecht en de Wft;
 • Aandachtspunten voor het financieel advieskantoor.

Valkuilen in de communicatie
Steeds meer communicatie bij financieel advieskantoren vindt langs digitale en schriftelijke weg plaats. Al te makkelijk krijgen tekstschrijvers de opdracht een mooie tekst te maken waarin wordt geschreven over wat het kantoor allemaal doet voor de klant. Komt er echter een geschil met de klant dan komen al die mooie stukken proza op tafel. En dan blijkt dat woordje “beste” toch fnuikend te zijn. Besproken wordt:

 • Belang communicatie;
 • Communicatie vanuit offensief oogpunt;
 • Communicatie vanuit defensief oogpunt;
 • KiFiD en de communicatie van het kantoor;
 • Voorbeelden van uitspraken die kantoor beter niet kan doen.

Deelnemers ontvangen enkel voorbeeldteksten die zijn opgesteld vanuit enerzijds een offensief en anderzijds een defensief oogpunt.

Concentratie en hoe verder
Binnen de sector vindt op dit moment een concentratie plaats. Een tiental organisaties koopt bedrijven en portefeuilles op. Dat leidt tot een sterke groei binnen de top 20 kantoren.

De meeste financieel advieskantoren zijn op dit moment geen onderdeel van overdracht en hebben de wens voor de komende tijd zelfstandig te blijven voortbestaan. De wijziging in het landschap van financieel advieskantoren zal echter ook effect hebben op hun bedrijven.

Zelfstandige voortzetting van de bedrijfsactiviteiten lijkt prima mogelijk. Maar wellicht is het voor deze kantoren wel verstandig na te denken over een aantal mogelijke aanpassingen in de visie op hoe hun kantoor in de komende jaren zal gaan opereren. Een aantal van deze overwegingen zal worden besproken.

Agenda
Donderdag 15 april | 9:00 – 10:30 uur | ONLINE


Heeft u een Wft Serviceabonnement? Dan zijn er geen kosten verbonden aan deelname

 

X