Workshop complexe aansprakelijkheidsrisico’s en verzekeringen

Aansprakelijkheidsrisico’s en de dekking van deze risico’s op de diverse aansprakelijkheidsverzekeringen. Géén eenvoudige materie! We leggen u een korte casus voor:

Casus complexe aansprakelijkheidsrisico’s

CASUS
Een aannemer sluit een overeenkomst met een projectontwikkelaar om een appartementencomplex te bouwen. De aannemer heeft te weinig eigen personeel om het gehele bouwproject te realiseren en huurt een klussenbedrijf in. Het klussenbedrijf huurt ZZP’ers in. Bij wie ligt de aansprakelijkheid en/of de schadevergoedingsplicht indien de ingehuurde ZZP’ers schade veroorzaken aan derden, aan het bouwwerk of aan het bezit van het aannemersbedrijf en/of zelf schade oplopen?”
Wat denkt u?

Twijfelt u over het antwoord? Kom dan naar de workshop complexe aansprakelijkheidsrisico’s en verzekeringen van Bureau DFO met Anita Hol-Bubeck en verdiep u in de materie die zo van belang is voor uw dagelijkse adviespraktijk.

Deze workshop is bedoeld voor adviseurs schadeverzekeringen zakelijk die met dit onderwerp te maken kunnen krijgen/hebben in zowel het adviestraject als in de schaderegelingspraktijk.

In de workshop aansprakelijkheidsrisico’s en verzekeringen komt onder andere aan de orde:

  • de wettelijke regelingen rondom aansprakelijkheid van en door ingeleende, ingehuurde arbeidskrachten ( ook ZZP’ers die elkaar inhuren);
  • de betekenis van de diverse soorten vrijwarings- en exoneratiebedingen in de praktijk;
  • de dekking van en voor de diverse partijen op de diverse aansprakelijkheidsverzekeringen ( AVB, beroepsaansprakelijkheid, AVB dekking in de CAR-verzekering, WAM etc.);
  • de verhaals(on)mogelijkheden van een uitbetaalde schadevergoeding op elkaar en van de schadeverzekeraar.

Docent

Anita Hol-Bubeck is een alom gerenommeerd docent, die haar workshops met verve en flair geeft. Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en met alle actuele kennis paraat, deelt zij graag haar kennis en kunde met de deelnemers. Niet voor niets krijgt ze bij iedere evaluatie hoge scores.

Doelgroep workshop aansprakelijkheidsrisico’s en verzekeringen

Adviseurs schade zakelijk

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?
Stuur een e-mail naar Astrid van den Ham en Agaat van Ekeren!

X