Aansprakelijkheid risico asbest

We zeggen het maar zoals het is. Rondom de asbestrisico’s is het een chaos. Eerst gaf de overheid aan dat er uiterlijk in 2024 een verbod op asbestdaken zou komen. Verzekeringsmaatschappijen hebben direct hun verzekeringsvoorwaarden hierop aangepast. Maar mede onder druk van allerlei belangenorganisaties heeft de overheid het voorgenomen verbod ingetrokken. Dus asbestdaken mogen (voorlopig) blijven bestaan. Maar de verzekeringsvoorwaarden zijn in de meeste gevallen niet opnieuw aangepast. Dat betekent dat in veel gevallen schade door en aan asbestdaken niet verzekerd is of blijft.

Daarbij gaat het niet alleen om de daken zelf maar vooral ook om de enorme schade die kan ontstaan indien een asbestdak in de hens gaat en de kleine deeltjes over een breed gebied verspreid worden. Dat leidt in de praktijk tot enorme opruimingskosten.

Voor financieel adviseurs is het nu zaak om zeer alert te zijn op dit risico. Want het is duidelijk wat er gaat gebeuren indien er na een schade met asbestdaken geen (volledige) dekking blijkt te zijn terwijl de adviseur dit had kunnen en moeten weten.

Docent
Mr. P (Piet) Bosma heeft uitgebreide ervaring met allerlei situaties waarbij er schade optreedt waar asbest een rol in speelt. Zijn kennis is voor u zeer waardevol. Om uw eigen adviespraktijk te versterken. Maar ook om de juiste waarschuwingen aan uw relaties te kunnen geven zodat zij achteraf niet kunnen stellen dat u heeft verzuimd hen voor dit risico te waarschuwen.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren! Wij informeren u graag over nieuwe data.

X