Protocol Meldplicht Datalekken

0.00 excl. btw

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht datalekken. Als bij een bedrijf een datalek plaatsvindt, dan moet in ernstige gevallen een melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding moet binnen een bepaalde tijd geschieden.

Advocatenkantoor Van Iersel Luchtman heeft een protocol datalekken opgesteld, waarmee een idee kan worden gevormd of de meldplicht datalekken ook op uw bedrijf van toepassing is en of er –in een specifiek geval- melding moet worden gedaan van een datalek.

De gratis download bestaat uit een document van enkele pagina’s met stroomschema’s. Het document is onlangs geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

X