SKU 100072 Categorieën: ,

Formulieren Tweedepijler pensioen

75.00 excl. btw

Bureau DFO heeft documenten ontwikkeld die u helpen bij het adviseren van tweedepijler pensioenproducten. Het betreft twee formulieren die u kunt gebruiken tijdens de inventarisatie van de benodigde informatie, en een checklist voor de controle van het adviestraject achteraf.

Inventarisatie

Voor de inventarisatie heeft Bureau DFO twee formulieren ontwikkeld:

 1. DFO Algemeen inventarisatieformulier zakelijke relatie
  Via het DFO algemeen inventarisatieformulier zakelijke relatie wordt alle relevante informatie over de klant verzameld die vervolgens voor meerdere producten en diensten gebruikt kan worden.
 2. DFO Inventarisatieformulier Tweedepijler pensioen
  Het DFO Inventarisatieformulier Tweedepijler pensioen bevat vervolgens uitsluitend vragen die in het kader van het opstellen van een advies over tweedepijler pensioen van belang zijn.

Gecombineerd leveren beide formulieren de informatie op die een adviseur moet hebben om een advies op het gebied van tweedepijler pensioen op te stellen en te onderbouwen.

Open vragen

De formulieren zijn nadrukkelijk werkdocumenten van de adviseur. Alle vragen zijn zodanig gesteld dat de adviseur gestimuleerd wordt inhoudelijk met de klant over het onderwerp in gesprek te gaan. Hierdoor wordt voorkomen dat vragen met een simpel “ja” of “nee” worden beantwoord zonder dat daarmee echt duidelijk is wat de wens van de klant is.

Vragen volgen wettelijk adviestraject

De vragen in het DFO Inventarisatieformulier Tweedepijler pensioen volgen de eisen van het wettelijk adviestraject zoals omschreven in artikel 4:23 Wft maar ook de leidraden die de AFM met betrekking tot tweedepijler pensioenadvisering heeft uitgegeven. Door het gebruik van deze formulieren wordt gestimuleerd dat de adviseur tijdens zijn inventarisatie aan alle belangrijke punten aandacht schenkt maar ook dat de inventarisatie correct wordt vastgelegd.

Nadenken over gevolgen voor advies

In het inventarisatieformulier is per vraag ruimte voor de adviseur om na het invullen van het antwoord direct aan te geven in welke mate dit antwoord later bij het opstellen van het advies extra aandacht moet krijgen. Deze opmerkingen maken het later voor de feitelijk leidinggevende ook gemakkelijker om het opgestelde advies te toetsen aan de informatie die uit de inventarisatie is verkregen.

Controle adviestraject

Voor de controle van het gegeven advies door de adviseur zelf of door de feitelijk leidinggevende is een checklist beschikbaar. Via deze checklist kan worden gecontroleerd of alle relevante informatie is uitgevraagd en of het gegeven advies onderbouwd is vanuit de beschikbare informatie.

Word documenten

Beide formulieren zijn in Word opgesteld. Dit maakt het mogelijk voor de financieel dienstverlener om de formulieren zowel inhoudelijk als qua vormgeving aan de eigen wensen en of huisstijl aan te passen.

Formulier in zipbestand

Na bestelling ontvangt u een zipbestand met daarin:

Daarnaast treft u in het zipbestand aan:

 • 10 AFM Leidraden Tweedepijler pensioenadvisering 2010
 • De voor tweedepijler pensioenadvisering relevante DFO Wft nieuwsbrieven 2010:
  • 447 – Behoefte aan advies bij pensioen stijgt en aantal adviseurs daalt
  • 397 – Bestuurlijke boete: Leermomenten bij onjuiste advisering van tweedepijler pensioenproduct
  • 382 – Suggesties voor beter advies tweedepijler pensioenproducten, deel 3
  • 381 – Onderzoek tweedepijler pensioen II: AFM wil veel hogere deskundigheidseisen bij pensioen
  • 380 – Onderzoek tweedepijler pensioen I: AFM stelt eisen aan samenwerking aanbieders met intermediair
  • 370 – Leermomenten boete 2e pijler pensioen
 • AFM-rapporten
  • AFM Consumentenmonitor voorjaar 2011 pensioen
  • Geef Nederlanders pensioeninzicht – Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof
  • Visiedocument pensioenuitvoering
X