Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de nieuwsbrief Wft. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s

Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Wft

Implementatie AVG 8: Recht van inzage; nr. 719

12/09/2017

In de DFO Wft Nieuwsbrief wordt ook aandacht geschonken aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Financieel advieskantoren moeten deze Verordening uiterlijk op 25 mei 2018 binnen hun onderneming geïmplementeerd hebben. In deze aflevering wordt het recht van inzage behandeld.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 7: Instemming met verwerking; nr. 718

06/09/2017

In deze DFO Wft nieuwsbrief wordt aandacht geschonken aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, zoals die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van kracht zal zijn. In deel 6 werd aangegeven dat een financieel dienstverlener alleen persoonsgegevens mag verwerken indien de verwerking rechtmatig is. Instemming van de betrokkene is een van de condities waaronder verwerking van… »

Implementatie AVG 6: Verwerking moet rechtmatig zijn; nr. 717

30/08/2017

In de DFO Wft nieuwsbrief wordt ook aandacht geschonken aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AGV, zoals die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van kracht zal zijn. In dit zesde deel van de serie wordt uitgelegd in welke situaties een financieel dienstverlener bevoegd is persoonsgegevens te verwerken.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 5: Informatie aan betrokkene; nr. 716

23/08/2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, treedt op 25 mei 2018 in Nederland in werking. In de DFO Wft nieuwsbrief wordt regelmatig aandacht besteed aan deze voor de sector belangrijke, nieuwe wetgeving. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de informatie die de financieel dienstverlener aan de klant moet verstrekken, voordat hij tot het verzamelen van persoonsinformatie overgaat.

Dit zijn de onderwerpen… »

Tipgeld mag. Maar toch maar niet doen.; nr. 715

21/08/2017

Mag een financiële onderneming tipgeld betalen of ontvangen? Die vraag staat in deze DFO Wft nieuwsbrief centraal.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Tipgeld Geen bemiddeling Tipgeld valt buiten de reikwijdte van de Wft BTW plichtig Niet in het belang van de klant Oh ja: Op grond van de AVG verboden!

Wilt u deze hele nieuwsbrief… »

Implementatie AVG 4: Betrokken partijen en hun namen in AVG; nr. 714

16/08/2017

In de DFO Wft nieuwsbrief besteden wij regelmatig aandacht aan de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, zoals die op 25 mei 2018 in Nederland van kracht wordt. In de vierde nieuwsbrief in deze serie wordt ingegaan op de partijen en hun formele benamingen waarmee een financieel advieskantoor te maken krijgt. Kennis van deze benamingen is nodig om de… »

Boeterente bij hypotheken; nr. 713

14/08/2017

De vraag hoe hoog de boeterente is die geldverstrekkers in rekening mogen brengen bij vervroegde aflossing van een hypotheek door een consument, blijft in de praktijk regelmatig tot discussies leiden. In deze DFO Wft nieuwsbrief worden de belangrijkste uitgangspunten op een rij gezet.

Dit zijn de hoofdpunten in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Beleidsbepaler en verkoop onderneming; nr. 711

07/08/2017

Regelmatig worden binnen de sector financiële ondernemingen verkocht. In deze Bureau DFO Wft nieuwsbrief wordt aandacht gegeven aan de positie van de beleidsbepaler bij dergelijke transacties.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 2: Deel 2: Persoonsgegevens; nr. 710

04/08/2017

In de Bureau DFO Wft nieuwsbrieven wordt regelmatig aandacht geschonken aan de komende invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke financiële dienstverlener krijgt hiermee te maken. In de tweede aflevering van deze serie wordt ingegaan op het begrip ‘persoonsgegevens’.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »