Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de nieuwsbrief Wft. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s

Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Wft

AFM pleit voor actieve transparantie provisie schadeverzekeringen; nr. 736

20/11/2017

Op 17 november jl. heeft de Autoriteit Financiële Markten, AFM, bij het ministerie van Financiën gepleit voor een actieve transparantie van provisie bij schadeverzekeringen. Dit pleidooi deed de AFM in het kader van de consultatie implementatie Richtlijn Verzekeringsdistributie.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 17: Meldplicht; nr. 735

15/11/2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, kent een meldplicht bij een datalek. Maar niet elke inbreuk op de beveiliging is een datalek. Ook hoeft niet elk datalek gemeld te worden. In deze nieuwsbrief gaat Bureau DFO hier dieper op in.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Appartement blijft vanuit Wft perspectief bijzonder object; nr. 734

13/11/2017

Veel financieel adviseurs krijgen in hun werkzaamheden te maken met appartementen. De regeling in de Wet op het financieel toezicht ten aanzien van appartementen sluit niet helemaal aan bij hoe appartementen door klanten en adviseurs in de praktijk worden beleefd.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Is krediet consumptief of niet? Sanctiewet 1977

Wilt u deze… »

Implementatie AVG 16: Register van verwerkingsactiviteiten; nr. 733

08/11/2017

Onderdeel van het privacy management is de verplichting op grond van artikel 30 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat het financieel advieskantoor een register van verwerkingsactiviteiten moet hebben. In deze nieuwsbrief wordt deze verplichting verder toegelicht.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

De eisen aan een klantdossier; nr. 732

07/11/2017

In deze DFO-Wft nieuwsbrief wordt ingegaan op de eisen die worden gesteld aan een klantdossier. Zowel de eisen die de Wft stelt als de eisen die volgen uit het privaatrecht en de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, worden behandeld.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 15: Functionaris voor gegevensbescherming; nr. 731

01/11/2017

In de vorige aflevering van de DFO AVG-nieuwsbrief zijn wij ingegaan op de begrippen accountability en privacy management. In deze aflevering wordt stilgestaan bij een van de onderdelen van dit privacy management: de functionaris voor gegevensbescherming.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Wet biedt meer mogelijkheden voor explain dan praktijk gebruikt; nr. 730

30/10/2017

De wetgever biedt ruime mogelijkheden voor ‘explain’ bij hypothecair krediet. In de praktijk wordt er maar in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van de aanwezige ruimte.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Tijdelijke regeling hypothecair krediet Sterke daling explain Oorzaken daling explain Toegestane afwijkingen Stijgende huren NIBUD

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan… »

Implementatie AVG 14: Accountability en privacy management; nr. 729

25/10/2017

Onderdeel van de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan de financieel dienstverlener oplegt is het zorgen voor een adequaat beveiligde omgeving waarin de persoonsgegevens worden verwerkt. Binnen deze verplichting speelt het begrip Accountability een belangrijke rol.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Accountability Algemeen kader

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een… »

Consultatie legt risico’s crowdfunding bloot; nr. 728

23/10/2017

Het Ministerie van Financiën is met het oog op nieuwe wetgeving met betrekking tot crowdfunding, gestart met een consultatie. De consultatie geeft helder weer waar op dit moment consumenten risico’s lopen bij crowdfunding.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Crowdfunding Aanleiding consultatie Inzicht in risico’s Ervaringen eerdere consultaties

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u… »

Is financiering beleggingspand bedrijfsmatige activiteit?; nr. 726

13/10/2017

De aanhoudend lage rente brengt steeds meer Nederlanders ertoe om (een deel van) hun spaargeld te investeren in de aankoop van een woning met het doel deze te verhuren. De geschillencommissie Kifid en AFM denken er verschillend over hoe deze activiteit moet worden beoordeeld.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »