Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de nieuwsbrief Wft. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s

Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Wft

Positie reisbureaus gaat (deels) veranderen; nr. 750

31/01/2018

De Europese richtlijn verzekeringsdistributie zal leiden tot aanpassing van de Wet op het financieel toezicht en de Vrijstellingsregeling Wft. Dit heeft onder meer gevolgen voor de positie van reisorganisaties die reisverzekeringen verkopen.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Bemiddeling alleen met vergunning Vrijstelling voor reisbureaus Nieuwe regeling voor reisbureaus Vrijstelling geeft geen vrijbrief

Wilt u deze hele… »

De Autoriteit persoonsgegevens; nr. 749

29/01/2018

In de nieuwsbrieven van Bureau DFO wordt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming regelmatig verwezen naar de Autoriteit persoonsgegevens. In deze nieuwsbrief wordt achtergrondinformatie gegeven over deze Autoriteit.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Exclusieve toezichthouder Zelfstandig bestuursorgaan Voorzitter en twee leden Begroting Geen centralisatie van rechtspraak Sancties Logo

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan… »

Nieuwe definitie Bemiddelen; nr. 747

17/01/2018

Als gevolg van de invoering van Richtlijn verzekeringsdistributie zal de definitie van de activiteit ‘bemiddelen’ in de Wet op het financieel toezicht, Wft, worden uitgebreid.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Aanvulling definitie bemiddelen Niet alleen verzekeringen Doel moet zijn bemiddelen Gevolgen van kwalificatie bemiddeling Opletten met samenwerkingen

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan… »

AVG Alert 3: Gezondheidsgegevens en de AVG; nr. 746

15/01/2018

Onlangs is de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming gepubliceerd. Een van de onderwerpen die in deze uitvoeringswet wordt behandeld is de wijze waarop moet worden omgegaan met gegevens over gezondheid.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG Alert 1: Het Burgerservicenummer (BSN) binnen de AVG; nr. 744

03/01/2018

Hoe dient in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te worden omgegaan met het unieke Burgerservicenummer (BSN) door financieel dienstverleners? Deze vraag staat centraal in deze nieuwsbrief.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 21: Samenvatting; nr. 743

20/12/2017

In uw Wft nieuwsbrief abonnement hebben wij de afgelopen maanden in 20 informatieve stappen u de hoofdlijnen van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, geschetst die per 25 mei 2018 van kracht wordt. Met deze 21e nieuwsbrief is deze serie voorlopig afgerond.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 20: Gegevensbeschermingseffectbeoordeling; nr. 741

06/12/2017

Veel ondernemers binnen de financiële sector zijn bezig hun bedienmodellen te moderniseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe digitale technieken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, verplicht organisaties ter wille van de bescherming van persoonsgegevens in bepaalde situaties eerst een analyse uit te voeren alvorens deze nieuwe technieken toe te passen.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »