Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de nieuwsbrief Wft. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s

Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Wft

AVG: Freelancer en de verwerkersovereenkomst; nr. 770

22/05/2018

Veel financieel advieskantoren maken gebruik van freelancers. Bij veel van hun
werkzaamheden zullen freelancers persoonsgegevens verwerken. In deze nieuwsbrief wordt
ingegaan op welke gevolgen de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming heeft voor het werken met freelancer.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Nog eens uitgebreid over het Burger Service Nummer; nr. 769

17/05/2018

Bureau DFO krijgt op dit moment veel vragen over het gebruik van het Burger Service
Nummer (BSN) door financieel adviseurs. Dit onderwerp kwam reeds eerder in deze serie
nieuwsbrieven aan de orde. Gelet op de aanhoudende vragen en een enkele actualiteit
behandelen wij dit onderwerp nogmaals.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Welles en nietes over de verwerkersovereenkomst; nr. 768

15/05/2018

Verwerkingsverantwoordelijken die het verwerken van persoonsgegevens (deels) aan anderen uitbesteden moeten hiervoor een verwerkersovereenkomst opstellen. Wat te doen indien de wederpartij ontkent dat dit nodig is of hieraan niet wil meewerken? Dit onderwerp behandelen wij in deze AVG nieuwsbrief.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Rechtspraak over recht op inzage; nr. 767

07/05/2018

In het kader van de komende invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, zullen consumenten ook het recht op inzage krijgen. Kan dit recht worden ‘gebruikt’ om de eigen bewijspositie in een civiele zaak te versterken? Daarover gaat deze nieuwsbrief.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Recht op inzage Hoge Raad Motivatie Hof van Justitie Conclusie

Wilt… »

AVG: Het verwerkingsregister; nr. 766

01/05/2018

Bij financieel advieskantoren bestaan er misverstanden rondom het ‘verwerkingsregister’. In deze nieuwsbrief zetten wij de eisen op een rij.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Minister reageert op wensen AFM rondom AVG; nr. 765

30/04/2018

Op 26 april jl. heeft de minister van Financiën, W.B. Hoekstra, de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn reactie over de door de AFM gesignaleerde ‘knelpunten’ rondom de komende invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Btw nummers, Datalekken en Register Datalekken; nr. 764

24/04/2018

In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan drie actuele ontwikkelingen in het kader van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Datalekken en verkeer bezorgde poststukken Burgerservicenummer (BSN) als btw nummer Model Register Datalekken is verplicht

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief.… »

Adviseur hypotheken mag geen voorschot- op passeerkrediet verlenen; nr. 763

23/04/2018

Onlangs heeft de AFM een tweetal uitspraken over bestuurlijke boetes gepubliceerd die al in 2014 zijn opgelegd. Als gevolg van het hoger beroep dat door de financieel dienstverlener is ingesteld, zijn de boetes eerst nu in de openbaarheid gekomen. De stukken bevatten voor de financiële sector meerdere relevante elementen.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: De meldplicht binnen de AVG; nr. 762

17/04/2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die vanaf 25 mei a.s. in Nederland van kracht wordt, kent een meldplicht. Over deze meldplicht bestaan de nodige misverstanden. In deze nieuwsbrief wordt daarom uitgebreid bij deze meldplicht stilgestaan.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Ontsluiten gegevens; nr. 761

04/04/2018

Op 25 mei a.s. treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Voor financieel adviseurs wordt het hierdoor gemakkelijker inzicht te krijgen in de gegevens van hun klanten, ook wanneer deze gegevens berusten bij aanbieders met wie de adviseur geen samenwerkingsovereenkomst heeft.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »