Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de nieuwsbrief Wft. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s

Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Wft

AVG: Enkele korte actualiteiten; nr. 780

10/07/2018

In deze Bureau DFO AVG nieuwsbrief besteden wij kort aandacht aan drie actualiteiten:

Aanpassing btw-nummers, ontwikkeling BSN en ervaringen met verwerkersovereenkomsten. Tevens bieden wij u een gratis tekst aan die u kunt gebruiken in uw nieuwsbrief om relaties te informeren over de mogelijkheid om gratis te controleren hoe zij bij het BKR staan geregistreerd.

Dit zijn de onderwerpen in deze… »

Overzicht wijzigingen Wft/Bgfo per 1 juli 2018: Reacties op consultatie; nr. 779

09/07/2018

De wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht zoals die van kracht zijn per 1 juli 2018 zijn eerst openbaar geconsulteerd. In de nota van toelichting wordt verslag gedaan van de reacties en de afwegingen die de Minister van Financiën hierop gemaakt heeft. In dit derde deel van de serie DFO Wft nieuwsbrieven naar aanleiding van de wijzigingen per… »

Overzicht wijzigingen Wft/Bgfo per 1 juli 2018: IPID; nr. 778

05/07/2018

Er vinden regelmatig wijzigingen plaats in de Wet op het financieel toezicht en daaraan verbonden wet- en regelgeving. Gebruikelijk is dat deze wijzigingen waar mogelijk per 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar van kracht worden. Ook per 1 juli 2018 is weer een aantal wijzigingen aangebracht. Deze worden in enkele kort na elkaar verschijnende DFO Wft nieuwsbrieven besproken. In dit tweede deel… »

Overzicht wijzigingen Wft/Bgfo per 1 juli 2018: Vakbekwaamheid; nr. 777

05/07/2018

Er vinden regelmatig wijzigingen plaats in de Wet op het financieel toezicht en daaraan verbonden wet- en regelgeving. Gebruikelijk is dat deze wijzigingen waar mogelijk per 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar van kracht worden. Ook per 1 juli 2018 is weer een aantal wijzigingen aangebracht. Deze worden in enkele kort na elkaar verschijnende DFO Wft nieuwsbrieven besproken. In dit eerste deel… »

AVG: Geen oplossing voor registratie BSN en veel klachten; nr. 776

02/07/2018

Het Ministerie van Financiën heeft het standpunt ingenomen dat er voor financieel dienstverleners onvoldoende noodzaak is om het BSN te kunnen verwerken zodat wordt afgezien van het hiervoor aanbrengen van een wettelijke grondslag. Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op 29 juni bekend gemaakt sinds 25 mei ruim 600 formele klachten te hebben ontvangen.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO… »

AVG: UAVG en de gezondheidsgegevens bij advieskantoor; nr. 775

18/06/2018

Mag een financieel advieskantoor gezondheidsgegevens van zijn klanten administreren? Dankzij het werk van ADFIZ is in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, UAVG, hiervoor een positieve uitzondering opgenomen.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Basis is verboden Extra ruimte in UAVG Beoordeling in drie stappen Werkgevers Verzekeraars Bemiddelaars

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een… »

AVG: Meldplicht en territoriale werking; nr. 774

13/06/2018

Vlak voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, is door het Nederlands parlement de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, UAVG aangenomen. Enkele relevante onderdelen uit deze UAVG komen in deze en een aantal volgende nieuwsbrieven aan de orde.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Betrouwbaarheid; nr. 773

12/06/2018

Wat als de beleidsbepaler niet langer betrouwbaar is?

Begin mei jl. heeft AFM de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van een financieel dienstverlener. De publicatie onderstreept de noodzaak voor ondernemers in de financiële dienstverlening om hun betrouwbaarheid zorgvuldig te bewaken.

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt… »

AVG: Enkele actuele ontwikkelingen; nr. 772

06/06/2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op enkele actuele vragen en ontwikkeingen rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Freelancer Geen informatie meer over betalingsachterstanden Algemene leveringsvoorwaarden

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via… »

AVG: Bewaartermijnen en de AVG; nr. 771

28/05/2018

Veel financieel adviseurs worstelen met de vraag: hoe lang mag en moet ik documenten uit mijn adviestraject bewaren? In deze nieuwsbrief bespreken wij deze vraag.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »