Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de nieuwsbrief Wft. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s

Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Wft

Boeterente hypotheken: Splijtzwam imago hypotheekverstrekkers; nr. 789

25/09/2018

Relatief veel geschillen die worden behandeld door de geschillencommissie KiFiD betreffen consumenten die het niet eens zijn met de hoogte van de boeterente die zij moeten betalen bij vervroegde aflossing van hun hypotheekschuld. Eind 2017 is de AFM gestart met een onderzoek onder geldverstrekkers. In ruim 20% van de onderzochte dossiers bleken geldverstrekkers de boeterente niet correct te hebben berekend.… »

Consultatie nationaal regime gestart; nr. 788

03/09/2018

Het Ministerie van Financiën is de consultatie rondom het nationaal regime gestart. Belanghebbenden kunnen tot 12 oktober a.s. hun visie geven. Het ministerie heeft het voornemen om de wijzigingen met ingang van 1 januari 2019 te laten ingaan.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Samenwerking met verwerkers blijft een lastig punt; nr. 787

20/08/2018

Drie maanden na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) signaleert Bureau DFO dat de branche nog worstelt met een aantal onderwerpen op het gebied van privacy. Verreweg de meeste vragen die bij Bureau DFO binnenkomen, gaan over de samenwerking met ‘verwerkers’.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Wwft aangepast: vooral kwestie van gezond verstand gebruiken; nr. 786

02/08/2018

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden. De wet geldt ook voor financieel bemiddelaars in levensverzekeringen en kantoren die onder het Nationaal Regime werken. Voor een regulier advieskantoor is strikte naleving van de wet vrijwel niet te doen. Het is voor deze kantoren daarom vooral zaak om het gezond verstand te gebruiken om niet in strijd… »

AVG: Kunstmatige intelligentie en de AVG; nr. 785

30/07/2018

In de media wordt regelmatig geschreven over de snelle ontwikkelingen op het gebied van ‘kunstmatige intelligentie’. Ook binnen de financiële sector komen steeds meer toepassingen voor van kunstmatige intelligentie. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de grenzen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, hieraan stelt.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Vermogensrekening en verbod op provisie; nr. 784

26/07/2018

Meerdere partijen bieden consumenten via financieel adviseurs vermogensrekeningen aan. Steeds vaker is te zien dat hierbij aan de consument ook een oplossing wordt geboden om de kosten van het advies te betalen.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Plaatsvervangende schaamte bij lezen rapport over boeterente; nr. 783

24/07/2018

Op 26 juni jl. heeft de AFM de “Uitkomsten onderzoek naar de vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek” gepubliceerd. De uitkomsten zijn beschamend voor de financiële sector.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Wettelijke verplichting 15 aanbieders betrokken in onderzoek Uitkomsten zijn negatief voor sector De AFM eist Onbegrip bij consument zal aanhouden

Wilt u deze… »

Moet u meewerken aan uw eigen veroordeling?; nr. 782

23/07/2018

Een van de grondbeginselen van ons rechtsstelsel is dat een verdacht niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hoe werkt dit beginsel uit in de contacten met de AFM?

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Een nieuwe klant tot elke prijs?; nr. 781

19/07/2018

Integriteit behoort de kernwaarde te zijn van elk financieel advieskantoor. In deze DFO Wft nieuwsbrief wordt aandacht geschonken aan het integriteitsbeleid van kantoren bij het accepteren van nieuwe relaties.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Enkele korte actualiteiten; nr. 780

10/07/2018

In deze Bureau DFO AVG nieuwsbrief besteden wij kort aandacht aan drie actualiteiten:

Aanpassing btw-nummers, ontwikkeling BSN en ervaringen met verwerkersovereenkomsten. Tevens bieden wij u een gratis tekst aan die u kunt gebruiken in uw nieuwsbrief om relaties te informeren over de mogelijkheid om gratis te controleren hoe zij bij het BKR staan geregistreerd.

Dit zijn de onderwerpen in deze… »