Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de Wft nieuwsbrief. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s
Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Recente nieuwsbrieven behandelden de volgende onderwerpen:

Is financiering beleggingspand bedrijfsmatige activiteit?; nr. 726

13 oktober 2017

De aanhoudend lage rente brengt steeds meer Nederlanders ertoe om (een deel van) hun spaargeld te investeren in de aankoop van een woning met het doel deze te verhuren. De geschillencommissie Kifid en AFM denken er verschillend over hoe deze activiteit moet worden beoordeeld.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 12; Tussentijdse samenvatting; nr. 725

10 oktober 2017

Op 25 mei 2018 moeten alle financieel advieskantoren aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen. Bureau DFO behandelt in een aantal nieuwsbrieven deze eisen. Voor zover op dit moment mogelijk worden ook modelformulieren ontwikkeld. In deze 12e nieuwsbrief geven wij een samenvatting van de 11 voorafgaande nieuwsbrieven en kijken we vooruit naar de komende nieuwsbrieven.

Dit zijn de… »

Vakbekwaam, Gediplomeerd of Geschikt?; nr. 724

9 oktober 2017

In de praktijk ontstaat regelmatig verwarring over de in de Wft gebruikte termen Vakbekwaam, Gediplomeerd of Geschikt. Deze begrippen worden in deze DFO-Wft Nieuwsbrief nader toegelicht.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Vakbekwaam Advieswerkzaamheid vereist diploma Advies: zet bevoegdheden in sjabloon Geschiktheid

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief.… »

Implementatie AVG 11: Recht op beperking; nr. 723

4 oktober 2017

In deze elfde aflevering van de serie over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt stilgestaan bij het recht van de betrokkene om aan het gebruik van zijn persoonsgegevens beperkingen op te leggen.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Recht om beperking op te leggen Wel opslag , geen verdere verwerking Kennisgevingsplicht

Wilt u deze hele… »

Advies over beleggen door de financieel adviseur; nr. 722

2 oktober 2017

In deze DFO Wft Nieuwsbrief wordt ingegaan op de positie van de financieel adviseur die klanten adviseert op het gebied van vermogensopbouw. De vraag daarbij is of de adviseur de optie “beleggen” in zijn advies “mag” dan wel “moet” meenemen.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 10: Recht op gegevenswissing; nr. 721

27 september 2017

In deze tiende aflevering van de DFO Nieuwsbrief over de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, staat centraal het recht van betrokkene dat zijn gegevens worden gewist en ook worden ‘vergeten’.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Verschillende rechten Recht op gegevenswissing Hoe snel wissen Recht op vergetelheid Geen recht op wissing of vergetelheid

Wilt u… »

Implementatie AVG 9: Recht op overdraagbaarheid; nr. 720

20 september 2017

In deze alweer negende aflevering van de DFO Nieuwsbrief over de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensverwerking staat het onderwerp ‘overdraagbaarheid van gegevens’ ook wel aangeduid als ‘data-portabiliteit’ centraal.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:

Wiens eigendom? Recht op overdraagbaarheid De vorm van overdraagbaarheid Ook zoekgeschiedenis Rechtstreeks doorsturen Positie automatiseringsbedrijven

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen?… »

Implementatie AVG 8: Recht van inzage; nr. 719

12 september 2017

In de DFO Wft Nieuwsbrief wordt ook aandacht geschonken aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Financieel advieskantoren moeten deze Verordening uiterlijk op 25 mei 2018 binnen hun onderneming geïmplementeerd hebben. In deze aflevering wordt het recht van inzage behandeld.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »

Implementatie AVG 7: Instemming met verwerking; nr. 718

6 september 2017

In deze DFO Wft nieuwsbrief wordt aandacht geschonken aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, zoals die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van kracht zal zijn. In deel 6 werd aangegeven dat een financieel dienstverlener alleen persoonsgegevens mag verwerken indien de verwerking rechtmatig is. Instemming van de betrokkene is een van de condities waaronder verwerking van… »

Implementatie AVG 6: Verwerking moet rechtmatig zijn; nr. 717

30 augustus 2017

In de DFO Wft nieuwsbrief wordt ook aandacht geschonken aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AGV, zoals die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van kracht zal zijn. In dit zesde deel van de serie wordt uitgelegd in welke situaties een financieel dienstverlener bevoegd is persoonsgegevens te verwerken.

Dit zijn de onderwerpen in deze Bureau DFO nieuwsbrief Wft:… »