Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de nieuwsbrief Wft. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s

Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief Wft

AFM kritisch over risico-opslag bij hypotheken; nr. 800

11/12/2018

In haar jongste onderzoek naar de dienstverlening van banken en verzekeraars is de AFM kritisch over de wijze waarop geldverstrekkers omgaan met het onderwerp ‘risico-opslag’.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Klantbelang Dashboard Risico-opslagen Beperkt aantal aanbieders past automatisch aan Strijdig met eensporig rentebeleid Jaarlijkse informatieverschaffing Risico-opslag ingezet om aflossingsvrije hypotheek te ontmoedigen

Wilt u deze hele… »

Vragen en antwoorden over het IPID; nr. 799

04/12/2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de Nederlandse Verzekeringskaart vervangen door het Insurance Product Information Document (IPID). In de praktijk leven er de nodige vragen over dit document. Een aantal daarvan worden in deze nieuwsbrief behandeld.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Nieuwe interpretatie AFM verbod provisie; nr. 798

26/11/2018

De brief die de AFM op 12 november 2018 over de aflossingsvrije hypotheek aan de Nederlandse Vereniging van Banken heeft gezonden, blijkt steeds meer bijzondere aspecten te bevatten. De opdracht van de AFM aan de banken om meer zorg te verlenen aan klanten met een aflossingsvrije hypotheek, verruimt daarnaast ook de mogelijkheid voor aanbieders om provisie aan adviseurs en bemiddelaars… »

Het lijkt op een advies. Maar dat is het volgens de AFM niet; nr. 797

20/11/2018

Op 12 november 2018 heeft de AFM schriftelijk aan banken haar instructies gezonden hoe deze banken dienen om te gaan met aflossingsvrije hypotheken. De AFM hanteert hierbij een opmerkelijk standpunt wanneer er wel en geen sprake is van ‘advies’ in de zin van de Wft.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Banken worden gesommeerd

Wilt u deze… »

Betrouwbaarheid en geschiktheid van belangrijke personen kantoor; nr. 796

12/11/2018

Wie moet op kantoor betrouwbaar zijn en wie geschikt? Wat is het verschil tussen een dagelijks beleidsbepaler en een medebeleidsbepaler? Wanneer wordt iemand binnen het kantoor geacht ‘toezichthouder’ te zijn. In deze DFO Wft Nieuwsbrief worden deze vragen beantwoord.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Wwft belangrijk, maar ook uitvoerbaar?; nr. 795

29/10/2018

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de verplichtingen voor financieel advieskantoren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Actie Aflossingsblij bezien vanuit de Wft; nr. 794

23/10/2018

Banken zijn gestart met een gezamenlijke actie gericht op consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. In deze nieuwsbrief wordt deze actie bezien in het licht van de eisen die de Wft en het privaatrecht aan deze activiteiten stelt.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Kopie polis en afschrift expertiserapport en de AVG; nr. 793

22/10/2018

De invoering van de AVG leidt op veel plaatsen binnen de bedrijfstak tot wijzigingen van procedures. Dit kan ook de relatie consument/adviseur/verzekeraar raken. In deze nieuwsbrief twee voorbeelden.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Kopie polis arbeidsongeschiktheidsverzekering Kopie expertiserapport Mengeling van angst, onkunde en uitschakeling

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op… »

Beroepsverbod binnen de financiële dienstverlening; nr. 792

16/10/2018

De AFM heeft de bevoegdheid om uit te spreken dat een natuurlijk persoon niet als beleidsbepaler bij een onderneming mag optreden. Een dergelijk oordeel kan materieel leiden tot een beroepsverbod. Deze bevoegdheid gaat (veel) verder dan in het algemeen in Nederland gebruikelijk is.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

De beperkte aansprakelijkheid van de AFM; nr. 791

08/10/2018

In deze Bureau DFO Wft nieuwsbrief wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van de AFM voor de schade die ontstaat als gevolg van door de AFM gemaakte fouten.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »