Home / Nieuwsbrief Wft

Nieuwsbrief Wft

Kent u de meest recente wetgeving en consequenties van de Wft?
Sinds het ontstaan van de Wft in 2006 (toen nog de Wfd) schrijft Bureau DFO de nieuwsbrief Wft. Inmiddels lezen honderden financieel adviseurs bij kantoren, banken en verzekeraars deze nieuwsbrief.

Uit recent onderzoek onder onze lezers blijkt dat de nieuwsbrief op drie onderdelen hoog scoort:

Het attenderen op belangrijke ontwikkelingen in wetgeving en toezicht
Het vertalen van actualiteit in consequenties voor de financiële branche
Het kordaat samenvatten van lange wetteksten, boetes en beleidsmemo’s

Abonnement
De kosten van een los abonnement bedragen € 135,- ex btw per 6 maanden. Alhoewel de frequentie van de nieuwsbrief afhankelijk is van de ontwikkelingen kunt u rekenen op gemiddeld 1 nieuwsbrief per week.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Lees verder

AVG: Meldplicht en territoriale werking; nr. 774

13/06/2018

Vlak voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, is door het Nederlands parlement de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, UAVG aangenomen. Enkele relevante onderdelen uit deze UAVG komen in deze en een aantal volgende nieuwsbrieven aan de orde.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Betrouwbaarheid; nr. 773

12/06/2018

Wat als de beleidsbepaler niet langer betrouwbaar is?

Begin mei jl. heeft AFM de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van een financieel dienstverlener. De publicatie onderstreept de noodzaak voor ondernemers in de financiële dienstverlening om hun betrouwbaarheid zorgvuldig te bewaken.

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt… »

AVG: Enkele actuele ontwikkelingen; nr. 772

06/06/2018

In deze nieuwsbrief gaan wij in op enkele actuele vragen en ontwikkeingen rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Freelancer Geen informatie meer over betalingsachterstanden Algemene leveringsvoorwaarden

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via… »

AVG: Bewaartermijnen en de AVG; nr. 771

28/05/2018

Veel financieel adviseurs worstelen met de vraag: hoe lang mag en moet ik documenten uit mijn adviestraject bewaren? In deze nieuwsbrief bespreken wij deze vraag.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Freelancer en de verwerkersovereenkomst; nr. 770

22/05/2018

Veel financieel advieskantoren maken gebruik van freelancers. Bij veel van hun
werkzaamheden zullen freelancers persoonsgegevens verwerken. In deze nieuwsbrief wordt
ingegaan op welke gevolgen de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming heeft voor het werken met freelancer.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Nog eens uitgebreid over het Burger Service Nummer; nr. 769

17/05/2018

Bureau DFO krijgt op dit moment veel vragen over het gebruik van het Burger Service
Nummer (BSN) door financieel adviseurs. Dit onderwerp kwam reeds eerder in deze serie
nieuwsbrieven aan de orde. Gelet op de aanhoudende vragen en een enkele actualiteit
behandelen wij dit onderwerp nogmaals.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Welles en nietes over de verwerkersovereenkomst; nr. 768

15/05/2018

Verwerkingsverantwoordelijken die het verwerken van persoonsgegevens (deels) aan anderen uitbesteden moeten hiervoor een verwerkersovereenkomst opstellen. Wat te doen indien de wederpartij ontkent dat dit nodig is of hieraan niet wil meewerken? Dit onderwerp behandelen wij in deze AVG nieuwsbrief.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

AVG: Rechtspraak over recht op inzage; nr. 767

07/05/2018

In het kader van de komende invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, zullen consumenten ook het recht op inzage krijgen. Kan dit recht worden ‘gebruikt’ om de eigen bewijspositie in een civiele zaak te versterken? Daarover gaat deze nieuwsbrief.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

Recht op inzage Hoge Raad Motivatie Hof van Justitie Conclusie

Wilt… »

AVG: Het verwerkingsregister; nr. 766

01/05/2018

Bij financieel advieskantoren bestaan er misverstanden rondom het ‘verwerkingsregister’. In deze nieuwsbrief zetten wij de eisen op een rij.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »

Minister reageert op wensen AFM rondom AVG; nr. 765

30/04/2018

Op 26 april jl. heeft de minister van Financiën, W.B. Hoekstra, de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn reactie over de door de AFM gesignaleerde ‘knelpunten’ rondom de komende invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:… »