Home / Nieuwsbrief Transport

Nieuwsbrief Transport

De economie functioneert niet zonder transport. Elke onderneming groot of klein krijgt hiermee te maken. Veel financieel adviseurs vinden transportverzekeringen lastig. Daarom start Bureau DFO een maandelijkse gratis nieuwsbrief transport, samen met InTo Transport, het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van verzekeren van transport en goederenstromen.

Via deze gratis nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van transportverzekeringen en relevante workshops. De nieuwsbrief richt zich vooral op generiek werkzame financieel advieskantoren die ook MKB klanten tot hun relatiekring rekenen.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief Transport

Transport: Overmacht of doorbreking van de limiet?​ Nr. 15

10/07/2018 Schade aan of vermissing van vervoerde goederen tijdens transport leidt meestal tot discussie tussen vervoerder en ladingeigenaar. De vervoerder zoekt naar de ruimte die de CMR biedt om zich aan aansprakelijkheid te onttrekken. Daartegenover beproeft de ladingeigenaar de mogelijkheden die er zijn om zijn schade ongelimiteerd vergoed te krijgen. Onlangs deed de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak waar enerzijds…… »

Transport: Incoterms; de (on)wenselijkheid van ExWorks; Nr. 14

06/06/2018

ExWorks is een vaak gebruikte incoterm die de verkoper lijkt te bevrijden van alle problemen en risico’s die zich tijdens transport kunnen voordoen. Immers, de verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat hij de koper laat weten dat diens goederen, verpakt en verzend-gereed klaar staan op de locatie van de verkoper. Vanaf dat moment hoeft de verkoper… »

Transport: De logistieke sector groeit; Nr. 13

09/03/2018

De logistieke sector zit fors in de lift. Bijna wekelijks lezen we berichten over de groei aan omzet voor de logistieke sector, toename van volume in goederenstromen of de opening van nieuwe, grootschalige distributiecentra. Bedrijven hebben moeite de vraag naar goederen bij te houden en voeren de druk op logistiek dienstverleners op.

Dit vertaalt zich ook in een toename van… »

Transport: Papieren vervoerder of expediteur? nr. 12

20/02/2018

Het (meerdere keren) uitbesteden van een aangenomen transport is in de vervoersbranche heel gebruikelijk. Als opdrachtgever of ladingbelanghebbende is het daardoor niet altijd eenvoudig vast te stellen welke partijen allemaal betrokken zijn bij het transport van jouw goederen. Toch is dat, in geval van schade, belangrijk om te weten. Zodat een claim tijdig en bij de juiste partij kan worden… »

Bepaling van de aansprakelijkheidslimiet, hoe zit dat eigenlijk? nr. 11

17/10/2017

In deze editie van de nieuwbrief Transport wordt bekeken hoe de aansprakelijkheidslimiet wordt bepaald.
Aan de hand van een casus wordt bezien hoe de rechterlijke macht de aansprakelijkheidslimiet bepaalt,
waarbij dient te worden aangetekend, dat feiten en omstandigheden uiteraard per individuele situatie
worden beoordeeld. Desalniettemin een leerzame casus voor een ieder die in de praktijk met dergelijke»

Een “handtekening op glas”, transparant? nr. 10

17/10/2017

We kennen ze allemaal. De pakketdiensten. De met reclame beplakte Sprinters, Transporters, Transits
en welke types bestelbus nog meer, maken een vast deel uit van het bekende straatbeeld. Bezorgers in
polo met of zonder bedrijfslogo lopen bedrijven en kantoren in en uit om pakketten te bezorgen.
Gemak dient de mens. Veelal hebben de bezorgers geen pen en… »

Hoe sneller hoe beter; nr. 9

02/05/2017 Een Nederlands handelsbedrijf in agrarische producten, Agrico, laat twee verschepingen van elk vijf containers pootaardappelen, twee dagen na elkaar, vanuit Rotterdam naar Bangladesh vervoeren. De pootaardappelen komen alle uit dezelfde oogst en gaan voorzien van alle vereiste gezondheids- en kwaliteitscertificaten op transport. Agrico geeft de rederij instructie de temperatuur in de containers in te stellen op +8 gr. C. waarbij…… »

Kopje koffie?; nr. 8

02/05/2017

De Paasdagen naderen met rasse schreden. Eén van uw klanten, modezaak De Beer in Nijmegen, koopt (Exworks Macon) een partij mooie paasbonbons bij een chocoladefabriek in Macon, Midden-Frankrijk. De bonbons zijn bedoeld om de klanten tijdens het winkelen in deze gezellige voorjaarsperiode een kopje koffie met bonbon aan te bieden.

De Beer laat het organiseren van transport meestal aan haar… »

Zorgvuldigheid voorop; nr. 7

02/05/2017

Veel bedrijven vinden het volkomen vanzelfsprekend dat, wanneer een transportbedrijf haar de vervoerde goederen met schade aanlevert, de vervoerder de schade vergoedt. Het belang van het zelf verzekeren van de goederen tijdens transport wordt op deze manier vaak onderschat. In deze nieuwsbrief leggen we u een ogenschijnlijk eenvoudige kwestie voor.

Een transportbedrijf arriveert bij de geadresseerde. Direct bij het openen van… »

Aansprakelijkheid van de vervoerder, zwart/wit? Of toch grijs…?; nr. 6

02/05/2017

Regelmatig komt het voor dat goederen beschadigd raken tijdens transport omdat ze niet goed zijn vastgezet in de vrachtwagen. Wie is er aansprakelijk voor deze schade? Een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag uit 2015 laat zien dat de beoordeling van de aansprakelijkheid van de vervoerder niet altijd zwart wit is.

Tijdens een transport van Letland naar Nederland raken de… »