Home / Nieuwsbrief Schadebehandeling

Nieuwsbrief Schadebehandeling

De gratis nieuwsbrief Schadebehandeling is een uitgave van de Expertisegroep Schadebehandeling, onderdeel van Bureau DFO.

Deze maandelijkse nieuwsbrief is gericht op schadebehandelaars van financieel advieskantoren. Via de nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van actuele jurisprudentie, onderzoek en richtlijnen voor schadebehandelaars.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

Vergoeding van affectieschade; nr. 15

13/04/2018

Vakdocent voor schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck heeft een interessant artikel geschreven over het wetsvoorstel affectieschade zoals deze door de Eerste Kamer deze week is aanvaard.

Vrijwel alle Europese landen kennen een mogelijkheid van toekenning van een vergoeding voor affectieschade; Nederland (en Duitsland) kenden dat recht niet. Op 10 april 2018 is in de Eerste Kamer het Wetsvoorstel affectieschade aangenomen. De aanpassingen… »

Schadebehandeling; nr. 15

10/01/2018

In deze (vernieuwde) nieuwsbrief schadebehandeling nr. 15 van de Expertisegroep Schadebehandeling wordt aandacht gegeven aan jurisprudentie die voor schadebehandelaars, die werkzaam zijn op financieel advieskantoren, belangrijk is.

Wijziging afwijzingsgrond door aanbieder

Mag een verzekeraar die een schadeclaim op bepaalde gronden afwijst komen met nieuwe gronden om de schade niet uit te keren indien de eerste gronden niet houdbaar blijken te zijn?… »

Schadebehandeling; nr. 14

07/12/2017

In deze nieuwsbrief schadebehandeling nr. 14 wordt uitgebreider ingegaan op interessante jurisprudentie. ​

Is struikelen een onrechtmatige daad? (Uitspraak 2017-693)

In de uitspraak van de geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-693 wordt een voor de schadepraktijk interessante oordeel gegeven.

Kernvraag
De kernvraag waar het in deze casus om gaat is de volgende. Wanneer iemand bij een ander op bezoek is… »

Schadebehandeling; nr. 13

06/10/2017

In deze nieuwsbrief schadebehandeling wordt uitgebreider ingegaan op interessante jurisprudentie.

Voorwaarden voor switchen van afwijzingsgrond schade-uitkering (Rechtbank Amsterdam)

Farmarts is een veterinair bedrijf dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met de konijnenhouderij. In dat kader heeft men een dierenartspraktijk, apotheek en verkoopt men diergeneesmiddelen. Farmarts heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
In 2015 verkoopt Farmarts entstof voor konijnen die nadien vervuild blijkt… »

Schadebehandeling; nr. 12

13/07/2017

In deze nieuwsbrief Schadebehandeling behandelen wij 3 recente uitspraken van Kifid.

Montagefout bij rotorvent (nr. 2017-387)

Consument heeft een rotorvent, een ventilatiekap, op het dak van zijn woonhuis. Het woonhuis is verzekerd met een woonhuisverzekering. Omdat de rotorvent een raar geluid maakt, wordt een hersteller ingeschakeld. Deze stelt dat de rotorvent is beschadigd door foutieve montage. De verzekeraar wijst de… »

Schadebehandeling; nr. 11

08/06/2017

In deze nieuwsbrief Schadebehandeling behandelen wij 3 recente uitspraken van Kifid. ​

Schade gerepareerd door herstelbedrijf (nr. 2017-278)

De auto van consument werd aangereden terwijl deze geparkeerd stond. De bestuurder van de auto die de schade heeft veroorzaakt, rijdt door. De bestuurder heeft derhalve zijn of haar identiteit niet bekend gemaakt. De auto wordt gerepareerd bij een schade-herstelbedrijf, conform de… »

Jurisprudentie; nr. 10

10/05/2017 In deze nieuwsbrief behandelen wij 3 recente uitspraken van Kifid. ​ Botsing met stoplicht op oranje (nr. 2017-232) ​
Twee auto’s komen met elkaar in botsing bij een kruispunt. Auto A en B rijden op dezelfde weg, waarbij auto A rechtdoor wil rijden en auto B wil afslaan naar links. De auto’s komen in botsing met elkaar en er…… »

Jurisprudentie; nr. 9

11/04/2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij 3 recente uitspraken van Kifid. ​

Aantonen dat fiets op slot stond​

Consument heeft een e-bike aangeschaft, die zij per januari 2016 heeft verzekerd via de ANWB middels de ANWB fietsverzekering. Vervolgens wordt in december 2016 de fiets gestolen van de consument. Later blijkt dat de consument mogelijk slachtoffer was geweest van zakrollen toen zij… »

Brand; nr. 8

22/03/2017 Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. In deze nieuwsbrief staat het onderwerp brand centraal. Uitspraak Kifid 2016-477​ Eind 2016 heeft het Kifid een uitspraak gedaan over een claim op een inboedel- en woonhuisverzekering, die is afgewezen in verband met de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Of de brand…… »

Contra expert; nr. 7

22/03/2017 Iedere verzekerde heeft het recht om zich vanaf het eerste moment na schade te laten bijstaan door een eigen deskundige/contra expert in de schaderegeling. Regelmatig verschijnt in de media, dat er veel onduidelijkheden zijn over het recht op en de noodzaak van contra expertise. Er zijn veel klachten dat verzekerden niet worden gewezen op het recht op contra expertise, of…… »